สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เครื่องสับหญ้า

เครื่องสับหญ้า คือ เครื่องมือหรือคือจักรกลที่ใช้ในการสับหญ้า รวมทั้งวัสดุเหลือทางการเกษตรต่างๆ เพื่อให้มีขนาดเล็กลง โดยมากจะใช้เพื่อสับหญ้าสำหรับนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ต่อไป ที่เกษตรกรที่ทำการปศุสัตว์มักนำมาสับทั้งหญ้าเปียกและหญ้าแห้ง สำหรับนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ทั้งโคเนื้อ โคนม แพะ เป็นต้น นับเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยประหยัดต้นทุนโดยเฉพาะค่าแรงและต้นทุนเวลาได้ดี แต่เดิมนั้นเกษตรกรจะต้องทำหน้าที่หั่นหญ้าให้เป็นท่อนๆ แล้วทำการสับให้แหลกขึ้น เพื่อให้สัตว์ที่เลี้ยงสามารถเคี้ยวหญ้าได้ง่ายขึ้น ทำให้ระบบการย่อยไม่ทำงานหนักเกินไป ซึ่งใช้เวลาในการสับค่อนข้างมาก และบางแห่งที่ต้องการปริมาณอาหารสัตว์จำนวนมาก ยังต้องจ้างแรงงานมาช่วยสับด้วย

แต่ปัจจุบันเครื่องสับหญ้าที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรนั้น มีขนาดกะทัดรัด พกพาโยกย้ายสะดวก ใช้งานง่าย และมีราคาไม่แพง ทำให้เกษตรกรประหยัดเวลาได้อย่างมาก เครื่องจักรกลการเกษตรชนิดนี้มีหลายขนาดตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ โดยมีเครื่องที่มีน้ำหนักเบา อาจจะใช้มอเตอร์ที่มีกำลัง 1 แรงม้า ประกอบเข้ากับชุดมีด 4 ใบ ที่ผลิตจากเหล็กที่คมและแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก พร้อมอุปกรณ์กันอันตรายที่อาจจะเกิดของมีคมบาดมือผู้ควบคุมเครื่อง ซึ่งสามารถนำหญ้าเข้ามาป้อนให้เครื่องทำหน้าที่ตัดออกเป็นท่อนๆ ความยาวเท่าๆ กัน โดยตั้งเครื่องไว้กับที่ หรืออาจจะเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่พ่วงกับรถแทรกเตอร์ก็ได้

กลไกการทำงานของเครื่องสับหญ้าจะทำงานผ่านหัวสับ ซึ่งจะลักษณะแตกต่างกันอยู่ 2 แบบ คือหัวสับแบบจานและหัวสับแบบกระบอก โดยลักษณะของหัวสับแบบจานนั้นจะมีรูปร่างเป็นจานกลมแบนและติดตั้งใบมีดไว้ตามรัศมีของจาน ประมาณ 4-10 ใบขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานหัวสับ โดยจะต้องใบพัดทำหน้าที่เหวี่ยงหญ้าที่สับแล้วลำเลียงไปตามท่อเพื่อใส่ในรถลาก ส่วนหัวสับชนิดกระบอก จะทำหน้าที่สับและเหวี่ยงหญ้าลงในรถลากในตัว โดยในกระบอกจะติดตั้งใบมีดไว้ประมาณ 6-9 ใบ ขึ้นอยู่กับขนาดของกระบอกและความจำเป็นในการใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็นหัวสับแบบไหนก็ตาม สิ่งสำคัญคือลักษณะของใบมีดที่นำมาติดตั้งนั้น จะต้องทำให้เกิดการสับหญ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง และสามารถปรับใบมีดให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะตัดได้

การเลือกซื้อเครื่องสับหญ้านั้น ต้องคำนึงถึงกำลังการผลิตที่เหมาะสมกับฟาร์ม ความทนทานของเครื่องและเครื่องยนต์ ประเภทของมอเตอร์ว่าเป็นแบบเติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซล ขนาดของมอเตอร์ว่ามีกี่แรงม้า กี่ซีซี มีใบมีดกี่ใบ มีระบบป้อนวัสดุและลำเลียงอย่างไร รวมถึงเรื่องของการรับประกันและการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเน้นให้เหมาะสมกับงบประมาณและกำลังการผลิตที่เราต้องการ และเมื่อนำมาใช้งานแล้วควรดูแลรักษาให้ดีเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook