สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ต้นว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว เป็นไม้ประดับที่อยู่ในวงศ์ของบอน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งพืชในวงศ์บอนนี้มีมากมายมากกว่า 3,000 สายพันธุ์ เติบโตได้ดีในเขตร้อน นิยมปลูกเป็นพืชในร่ม มีไว้เพื่อประดับ เป็นไม้มงคลเพราะนิยมนำว่านเสน่ห์จันทร์ไปใช้จัดสร้างเป็นเครื่องรางของขลังและเป็นใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างพระผงที่มีความเชื่อว่ามีคุณทางด้านเสน่ห์ เมตตามหานิยม จึงนิยมนำว่านชนิดนี้มาปลูกไว้ในบ้านเพื่อเป็นการเสริมให้ได้รับความเมตตาและความนิยมจากผู้พบเห็น ปัจจุบันต้นว่านตระกูลเสน่ห์จันทร์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตามกระแสที่กำลังนิยมไม้ใบ โดยในตลาดมีความต้องการทั้งเสน่ห์จันทร์แดงและเสน่ห์จันทร์ขาว ที่มีลักษณะใบที่เหมือนกัน แตกต่างกันที่ก้านดอกและก้านใบมีสีแดงและสีขาวตามชื่อเรียกนั่นเอง

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นแท้เป็นหัวอยู่ในดิน ลักษณะหัวกลมมนขนาด 3 เซนติเมตร เปลือกนอกของหัวมีสีเขียวอ่อนเลื่อมขาว แต่เนื้อในหัวมีสีขาว เมื่อเริ่มแตกกาบใบส่วนของกาบใบจะโอบกันไว้แน่นคล้ายลำต้นแล้วแทงขึ้นมาเหนือดิน ลักษณะลำต้นเมื่อพ้นจากดินจะเติบโตเป็นกออวบน้ำ มีความสูง 40-50 เซนติเมตร ใบที่แตกออกมามีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ขนาดใหญ่ โคนใบมนมีรอยเว้าตรงกลางใบ ปลายใบแหลม ใบมีสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ ลายเส้นบนผิวใบทั้งเส้นกลางและเส้นแขนงมีสีเหลืองครีมเกือบขาว ขนาดของใบกว้างราว 15เซนติเมตรและยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ส่วนของดอกเสน่ห์จันทร์ขาวจะแตกออกจากกาบของก้านใบ ออกดอกเป็นกลุ่ม มีลักษณะดอกเป็นแท่งทรงกระบอกปลายสอบมนสีขาวแกมเขียวอ่อน มีกลิ่นหอมละมุน

การขยายพันธุ์สามารถทำได้โดยการแยกหน่อแล้วนำมาชำ ซึ่งจะได้ลักษณะตรงตามต้นพันธุ์ เมื่อชำจนหน่องอก จึงสามารถนำไปปลูกลงดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี  เมื่อปลูกแล้วควรจัดวางไว้ที่ร่ม ไม่ควรให้รับแสงแดดมากนักเพราะจะทำให้สีของใบซีดและอาจจะไหม้แดดได้ หมั่นรดน้ำให้ชุ่มในทุกวันและทำความสะอาดใบให้เงามันเสมอ

ในแง่ของการเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายนั้น ต้นว่านเสน่ห์จันทร์ทั้งหลาย แม้จะได้รับความนิยมมาก แต่อาจจะไม่มากเท่ากลุ่มบอนสี ซึ่งบอนสีได้รับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์จนเกิดลวดลายบนใบอย่างมากมาย จึงเกิดความหลากหลายของต้นพืชจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่สะสมมีความสนใจในการซื้อหาต้นใหม่ๆ ที่ใบที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ไว้ครอบครองมากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook