สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เห็ดฟาง เติบโตได้โดยระบบอินทรีย์

เห็ดฟาง ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Paddy Straw mushroom เป็นเห็ดสำหรับรับประทานเป็นอาหาร นิยมนำมาปรุงอาหารกันในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เน้นเรื่องของการลดไขมัน จะหันมาใช้เห็ดฟางเป็นสารอาหารหลักของมื้อ เพราะเห็ดพันธุ์นี้มีไขมันต่ำ และขณะเดียวกันก็มีโซเดียมน้อย เหมาะสำหรับคนที่ควบคุมระดับความดันและคนที่มีปัญหาโรคไตด้วย

เห็ดฟางเป็นพืชที่เลี้ยงโดยไม่ต้องใช้สารกำจัดแมลง เติบโตได้โดยระบบอินทรีย์ โดยที่มาของเห็ดชนิดนี้ ถูกค้นพบบนกองฟาง,ขอนไม้และกองปุ๋ยคอก เรียกได้ว่าเกิดและเติบโตได้เองตามธรรมชาติอยู่แล้ว  โดยมักจะงอกได้ดีในพื้นที่ที่มีลักษณะร้อนมากกว่า 40 เซลเซียส มีสปอร์บริเวณรัศมีหมวกเห็ดเป็นเชื้อในการขยายพันธุ์เมื่อเห็ดแก่เต็มที่ อาศัยการแพร่กระจายโดยลอยไปตามลม ตกลงที่ไหนก็เติบโตกลายเป็น ดอกเห็ด ในที่นั้น ดังนั้นเห็ดฟางจึงสามารถให้ผลผลิตได้ทุกพื้นที่และทุกฤดู

ตลาดต่างประเทศที่ถือเป็นตลาดหลักของเห็ดชนิดนี้คือประเทศในโซนยุโรป ทำให้เกิดโอกาสแก่เกษตรกรลุ่ยใหม่ ที่ทำการเกษตรแนวใหม่ หันมาสนใจการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง โดยผลิตออกมาเป็น เห็ดฟางสด-แห้ง และเป็นเห็ดฟางบรรจุกระป๋อง เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ และยังสามารถขายส่งเห็ดให้แก่พ่อค้าคนกลาง และยังขายเชื้อเห็ดได้อีกต่างหาก

การเพาะเห็ด นั้น เราต้องมีอุปกรณ์ อย่างตะกร้าพลาสติก18นิ้ว ฟางแห้ง ชานอ้อย กากปาล์ม  หรือมันสำปะหลัง เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ และต้องมีอาหารสำหรับเชื้อเห็ด เพื่อนำมาผสมกับเชื้อ และสุ่มไก่ เพื่อใช้เป็นโครงคลุมแผ่นพลาสติกช่วงเพาะเห็ดเชื้อเห็ดฟาง

การเลือกเชื้อเห็ดเพื่อนำมาเพาะ จะต้องคัดเลือกอย่างใส่ใจ ก้อนเชื้อต้องมีใยเชื้อขยายแผ่เต็มก้อน อย่าแตกฝอยมากเกินไป ก้อนเชื้อต้องชุ่มชื้นแต่ไม่มีน้ำขังที่ก้นถุง ไม่มีร่องรอยของศัตรูพืช ลองซักถามดูด้วยนะครับว่า ก้อนเชื้อนั้นทำจากปุ๋ยขี้ม้าหรือไม่ ถ้าใช่ก็ถือว่าน่าซื้อนะครับ ก้อนเชื้อควรมีกลิ่นหอมของเห็ดอยู่ด้วย นะครับ และควรตรวจสอบราคาและคุณภาพเปรียบเทียบกันหลายๆ เจ้า เพื่อจะได้เห็นถึงความแตกต่าง

หัวใจของการทำธุรกิจเพาะเห็ดฟางก็คืออุณหภูมิของพื้นที่ปลูกเพาะซึ่งควรจะปลูกในช่วงอุณหภูมิ 35 องศา ในภาคเหนือหรืออีสาน อาจจะปลูกไม่ได้ผลดีนักในช่วงหน้าหนาว ส่วนภาคใต้ของไทยเรานั้นสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นอกจากเรื่องสภาพอากาศแล้วยังมีเรื่องของความชื้น เพราะความชื้นจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของดอกเห็ด มากไปดอกจะฝ่อและตาย น้อยไปก็จะไม่เจริญเติบโต ดังนั้นเรื่องของการให้น้ำจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และสุดท้ายเลยคือเรื่องของแสงนะครับ ต้องใช้แสงรำไรจึงจะดีนะครับ เพื่อให้ดอกเห็ดมีสีขาวสวยนั่นเองครับ

แค่เราควบคุม 3 ปัจจัยหลัก เราก็จะได้ผลผลิตเห็ดฟางไปขายในตลาดได้แล้วครับ ไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆ เลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook