สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิธีปลูกหอมแบ่งด้วยหัว

หอมแบ่งหรือต้นหอมนับว่าเป็นพืชหัวที่มีวิธีการปลูกไม่ยาก เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ มีพื้นที่เพาะปลูกหลายหมื่นไร่  เป็นพืชผักที่ได้ผู้บริโภคนิยมนำมาประกอบอาหารกันอย่างกว้างขวาง มีตลาดรองรับมาก นิยมนำมาปรุงในอาหารเพื่อดับกลิ่นคาว เพิ่มความหอม นำมาซอยโรยหน้าเมนูต่างๆ ให้ดูน่ารับประทาน และยังนำมารับประทานสดเพื่อตัดรสเลี่ยนของอาหารได้อย่างดี ขณะเดียวกันยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินซี เบต้าแคโรทีน ฟอสฟอรัสและแคลเซียม ช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือด ลดความดัน และมีส่วนช่วยป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดหัวใจ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกหัวหอมแบ่งนั้นสำคัญไม่น้อยกว่าวิธีที่ปลูกด้วย  โดยควรเป็นดินที่มีคุณสมบัติร่วนซุย สามารถระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ค่า pH ระหว่าง 5.8-6.5 สภาพภุมิอากาศโดยทั่วไปควรมีอุณหภูมิไม่เกิน 24 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของผลผลิต  วิธีปลูกหอมแบ่งด้วยหัว

วิธีการเตรียมดินสำหรับปลูกหอมแบ่งด้วยหัว จะทำการไถดินในระดับความลึก 15-20 เซนติเมตร เพราะตันหอมนั้นมีรากที่ไม่ได้หยั่งลึกนัก เมื่อไถเสร็จให้ตากดอนไว้ 1 สัปดาห์ นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ มาคลุกในดินให้เข้ากัน และทำการเกลี่ยปรับระดับหน้าดินให้พร้อมต่อการปลูก สำหรับวิธีปลูกหอมแบ่งด้วยหัวนั้น ให้นำผ้าเปียกพอหมาดๆห่อหุ้มหัวพันธุ์เอาไว้ ราว 24 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการเกิดราก เมื่อคลายผ้าออกให้แยกหัวหอมออกจากกันทีละหัว คัดเลือกเก็บไว้เฉพาะหัวพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์

การเว้นระยะการปลูกหัวหอมแบ่งจะใช้วิธีเว้นระยะประมาณ 15 เซนติเมตร โดยพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ จะต้องใช้หัวพันธุ์ประมาณ 60 กิโลกรัม ก่อนนำหัวพันธุ์ลงแปลงปลูก ต้องทำการรดน้ำให้ชุ่มชื้น และดำหัวพันธุ์ลงในดินไม่เกินครึ่งหัว ด้วยความทะนุถนอม เพื่อไม่ให้เกิดความบอบช้ำแก่หัวพันธุ์ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวเน่าตามมาได้ เมื่อดำหัวหอมเสร็จให้รดน้ำและใช้หญ้าแห้งคลุมแปลงไว้ ก็ถือว่าเป็นวิธีปลูกหอมแบ่งด้วยหัวที่ง่ายดายมาก

ตลอดระยะเวลาการปลูกหัวหอมแบ่งด้วยวิธีการต่างๆ นั้น จะต้องมีหญ้าแห้งหรือฟางคลุมดินไว้เสมอ เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินและเป็นวิธีการควบคุมวัชพืชไปในตัว และเมื่อตันหอมทีอายุราว 40-50 วันเราก็สามารถเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขายได้ โดยจะถอนยกกอหรือทยอยเก็บเกี่ยวก็ได้ แต่หากต้องการเก็บเกี่ยวหอมแบ่งเพื่อนำไปใช้เป็นหัวพันธุ์ต่อจะต้องให้ต้นหอมมีอายุราว 75-90 วัน และให้งดรดน้ำก่อนการเก็บเกี่ยวเสมอ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook