สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การเสียบยอดอะโวคาโด

การเสียบยอดอะโวคาโด นับว่าเป็นหนึ่งในวิธีการเพาะขยายพันธุ์อะโวคาโดที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่เดิมนั้นเราจะใช้การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ซึ่งกว่าจะให้ดอกออกผลต้องรอคอยกันถึง 4-5 ปีกันเลยทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้นก็คือปัญหาการกลายพันธุ์ ซึ่งทำให้คุณภาพของผลไม้ไม่เป็นไปตามสายพันธุ์นั่นเอง จึงมีคนหันมาสนใจการเสียบยอด ที่จะทำให้ใช้เวลาไม่นานและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพราะการเสียบยอดนั้น คือการขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งพันธุ์ดีมาเสียบกับต้นตอที่มีความสมบูรณ์ ทำให้เนื้อเยื่อของต้นพืชประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้พืชที่นำมาขยายพันธุ์มีคุณสมบัติเหมือนต้นแม่พันธุ์ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

อะโวคาโด นับเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยก่อให้เกิดไขมันดี ลดโคเลสเตอรอลในเลือด นอกจากนำมารับประทานสดๆ แล้ว ยังถูกนำมาสกัดน้ำมันเพื่อนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มตลาดที่เติบโตมากขึ้น แต่กำลังการผลิตผลอะโวคาโดในไทยเรายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศ ดังนั้นการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดจึงอาจจะใช้เวลายาวนานมากไปและอาจจะไม่เหมาะสมเท่ากับการขยายพันธุ์อะโวคาโดด้วยการเสียบยอด และผลผลิตบางพันธุ์ที่เคยปลูกไว้อาจไม่เป็นที่ต้องการตลาดจนต้องหายอดพันธุ์ดีมาเสียบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตอบโจทย์ตลาดในระยะเวลาอันสั้น โดยอะโวคาโดที่เป็นที่นิยมปลูกในประเทศปัจจุบัน มีดังนี้

  • พันธุ์ปีเตอร์สัน เป็นอะโวคาโดที่มีผลกลมขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีเมล็ดขนาดใหญ่ ให้ผลผลิตเร็ว
  • พันธุ์บัคคาเนีย ผลมนกลม น้ำหนักไม่มาก เมล็ดไม่ใหญ่เกินไป เนื้อผลมีรสชาติมัน ให้ผลผลิตเร็ว
  • พันธุ์บูท-7 ผลกลม มีเปลือกหนา ผิวขรุขระ มีปริมาณไขมันใกล้เคียงกับพันธุ์บัคคาเนีย
  • พันธุ์บูท-8 มีลักษณะคล้ายพันธุ์บูท-7 แต่ผลยาวรีกว่า
  • พันธุ์ฮอลล์ ผลปานกลาง ลักษณะกลมและเว้าสอบลงบริเวณหัวคล้ายลักษณะของหลอดไฟกลม
  • พันธุ์แฮส เปลือกสีเข้ม ขรุขระ ปลูกได้ยากเพราะต้องปลูกในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก

การวางแผนเพื่อจะทำการเสียบยอดอะโวคาโดนั้น จะต้องปลูกต้นตอที่มีความสมบูรณ์มีความสามารถในการต้านทานโรคได้ดี ซึ่งต้นตอควรมีอายุมากกว่า 6 เดือน เมื่อต้นตอมีความพร้อมแล้ว ให้เราคัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ต้องการมาเสียบยอดมาเสียบเหมือนการเสียบยอดไม้ชนิดอื่นๆ ส่วนอีกวิธีคือการนำเมล็ดมาเพาะรอจนต้นกล้างอกอายุไม่เกิน 2 เดือนจึงทำการเสียบยอดกับต้นกล้า โดยวิธีนี้อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ ใช้เวลาประมาณ 3 ปีก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายได้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook