สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การปลูกผักสลัด ปลูกได้หลายวิธี

การปลูกผักสลัดนั้นแม้ว่าจะดูเหมือนไม่ยาก เพราะมีระยะเวลาในการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อนข้างสั้น ทั้งผักกาดหอม กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และคอส  แต่กลับเป็นผักที่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราต้องใส่ใจ และสามารถปลูกได้หลายวิธี ทั้งการปลูกในแปลงดินทั่วไป การปลูกในกระบะ การปลูกบนโต๊ะยกระดับสูงจากดิน การปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ และการปลูกในโรงเรือนแบบปิด ซึ่งแต่ละวิธีนั้นอาจมีกระบวนการเตรียมที่ไม่เหมือนกันบ้าง

การปลูกผักสลัดในแปลงดิน จะต้องมีการปรับปรุงดินด้วยการไถพรวนให้ดินเกิดการกระจายตัวและมีความโปร่ง ร่วนซุย ที่จะช่วยให้ดินดูดซับน้ำและธาตุอาหารได้ดีขึ้น และยังช่วยระบายน้ำให้ไม่ก่อให้เกิดโรครากเน่า หลังจากนั้นทำการผึ่งดินตากแดดไว้ประมาณ 14 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชและตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืชที่มักจะฝังตัวอยู่ในดิน ยกแปลงดินให้สูงขึ้นจากผิวดินราว 5 นิ้ว ขนาดแปลงปลูกกว้าง 1-1.2 เมตร แนวแปลงปลูกควรเป็นแนวที่รับแสงได้ทั้งวัน จึงควรวางแนวยาวของแปลงตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ สิ่งสำคัญคือธาตุอาหารในดินที่กระตุ้นให้ผักเติบโตได้อย่างดี ดังนั้น การเตรียมดินควรเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณไร่ละ 1.5-2 ตัน เมื่อเตรียมดินแล้วจึงย้ายต้นกล้าลงปลูก เว้นระยะให้เหมาะสมกับผักสลัดที่จะทำการปลูก เมื่อปลูกเสร็จให้รดน้ำให้ชุ่มชื้นและใช้หญ้าแห้งหรือฟางคลุมดินไว้เพื่อช่วยลดการระเหยของความชื้น ใช้ระยะเวลาราว 30-45วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมารับประทานได้แล้ว

สำหรับการปลูกผักสลัดในกระถาง กะละมังหรือในบ่อท่อซีเมนต์นั้นอาจจะทำให้ปลูกพืชได้ในจำนวนจำกัด เหมาะแก่การปลูกเพื่อใช้รับประทานในครัวเรือน ต้องเตรียมดินที่สมบูรณ์ไว้ในภาชนะและจะต้องมีช่องระบายน้ำได้ดีแต่ต้องกักเก็บความชื้นในดินได้ด้วย ขณะเดียวกันทำเลที่ปลูกควรให้ต้นผักได้รับแดดอย่างทั่วถึงตลอดทั้งวัน ส่วนการปลูกบนโต๊ะนั้นนับเป็นวิธีการปลูกที่ป้องกันเรื่องหญ้าวัชพืชและสัตว์เล็กที่คอยรบกวนพืชได้ดี หากต้องการปลูกในเชิงพาณิชย์จะต้องวางแผนควบคุมต้นทุนการยกพื้นไม่ให้มีค่าใช้จ่ายสูงจนเกินไป และควรมีการเลือกผักสลัดที่จะนำมาปลูกที่มีราคาตลาดสูง เพื่อให้คืนทุนเร็วขึ้นและมีกำไรสูงขึ้น โดยทั่วไปจะสร้างโต๊ะที่มีความสูงประมาณ 80 เซนติเมตร กว้าง 1.2 เมตร ปูพื้นโต๊ะด้วยกระเบื้องลอนคู่เพื่อให้ระบายน้ำได้ดีและปูทับกระเบื้องด้วยมุ้งตาข่ายอีกชั้น ก่อนที่จะเติมดินทับลงไปแล้วย้ายต้นกล้าผักสลัดลงปลูก

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook