สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

พลาสติกปูบ่อ ใช้ในการปูรองพื้นบ่อน้ำ

พลาสติกถูกนำมาใช้เป็นวัสดุเพื่อการเกษตรในหลายด้าน ทั้งใช้เพื่อปูบ่อ ใช้เพื่อคลุมดิน ใช้เพื่อล้อมเล้าหรือคอกปศุสัตว์ เป็นต้น เป็นวัสดุที่เรานำมาใช้ทดแทนวัสดุแบบเดิมที่ใช้อยู่ เช่น แต่เดิมเราใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมดินเพื่อช่วยควบคุมความชื้นในดิน ก็เปลี่ยนมาใช้พลาสติกเป็นต้น ส่วนของพลาสติกปูบ่อนั้น เราใช้เพื่อกันไม่ให้น้ำไหลออกจากบ่อเร็วเกินไป ป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้มีกลิ่นดินหรือโคลนมากไป และลดการพังทลายของดินได้ดี

พลาสติกปูบ่อ สามารถนำมาใช้ในการปูรองพื้นบ่อน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในขนาดของบ่อที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่สระน้ำเด็กเล่น สระบัว หรืออ่างรับน้ำที่เก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงแล้ง เพราะพลาสติกเหล่านี้มีขนาดที่หลากหลายให้เลือกตามหน้างาน และสามารถนำมาตัดต่อให้เหมาะสมกับพื้นที่รับน้ำได้ นอกจากปูบ่อน้ำใช้ชีวติประจำวันแล้ว ในแง่การเกษตร พลาสติกเหล่านี้ถูกนำมาปูบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ เช่น ปลา กบ และกุ้ง เป็นต้น โดยใช้ปูรองในบ่อดินเพื่อกันน้ำซึมออกจากบ่อ ป้องกันสิ่งปนเปื้อนในดินปะปนไปกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง ก่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดีในฟาร์ม และยังลดปัญหาเรื่องหญ้าวัชพืชได้ด้วย ซึ่งจะทำให้สัตว์น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะลดสิ่งปนเปื้อนได้ ในทางกลับกัน ในกรณีที่เราจะขุดบ่อเพื่อรับของเสียหรือสารเคมี เราจะใช้พลาสติกปูบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียต่างๆ ซึมสู่ดิน เพราะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งดินและน้ำในบริเวณใกล้เคียง

พลาสติกที่ใช้สำหรับปูบ่อปลา บ่อกุ้งนั้นจะมีความหนาให้เลือกต่างกันไป โดยในท้องตลาดที่สามารถหาซื้อได้ง่ายคือพลาสติกแบบที่ใช้ต่อเป็นผืนจะมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตร ไปจนถึง 0.5 มิลลิเมตร ส่วนพลาสติกแบบม้วน จะมีความหนาตั้งแต่ 0.15 มิลลิเมตร ไปจนถึง 0.30 มิลลิเมตร ที่มีหน้ากว้างแตกต่างกันไป โดย 1 ม้วนจะมีพลาสติกตั้งแต่ 50 เมตร และ 100 เมตร วัสดุที่นิยมใช้กันคือ วัสดุประเภท PE LDPE PVC ที่มีความแตกต่างกันไปในเรื่องของความเหนียว ความยืดหยุ่น ความทนแดด รวมไปถึงอายุการใช้งาน ราคา และการย่อยสลายหลังการใช้งาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราใส่ใจให้รอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนที่มากเกินไป และต้องคำนึงถึงการย่อยสลายวัสดุในอนาคตที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินไป

การเลือกซื้อพลาสติกปูบ่อจะต้องเลือกความหนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น หากจะนำไปใช้เพื่อปูบ่อเก็บน้ำ อาจจะเลือกใช้พลาสติกที่กันรังสียูวี ที่มีความหนา 0.30-0.50 มิลลิเมตร และหากจะใช้เพื่อคลุมดินก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบกันรังสียูวีและสามารถเลือกแบบที่มีความหนาไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตรก็เหมาะสมกับการใช้งาน  โดยได้ราคาวัสดุที่ประหยัดเงินลงได้อีกด้วย

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook