สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

มะเขือตอแหล หรือมะเขือสะดิ้ง

มะเขือตอแหล หรือมะเขือสะดิ้ง คือ มะเขือเปราะชนิดหนึ่ง ที่มีผลขนาดพอดีคำ เป็นมะเขือพันธุ์ผสมเปิด ที่เกษตรกรนิยมนำมาปลูกในเชิงพาณิชย์กันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ เพราะเมนูอาหารไทยหลายประเภทต้องมีมะเขือเปราะเป็นส่วนประกอบและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก และเป็นพืชผลที่คนทั่วโลกบริโภคอีกด้วยโลก โดยเฉพาะในประเทศเขตทวีปเอเชีย สำหรับบ้านเรานั้นนิยมบริโภคทั้งแบบสดและปรุงสุก แบบสดมักจะนำมารับประทานคู่กับน้ำพริก ลาบ ยำ หลน พล่า ส่วนเมนูปรุงสุกนั้นแม้ไม่นิยมเท่ากับมะเขือเปราแบบดั้งเดิมแต่ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ผัด แกง ทอด ต้มจิ้มน้ำพริก เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นของสีสันที่หลากหลายทั้ง สีขาว สีขาวแกมเขียว สีม่วง ทำให้ถูกนำไปใช้ประดับจานและนำไปประกอบการจัดเรียงอาหารในภัตตาคารหรูและโต๊ะบุฟเฟต์อาหารของโรงแรมต่างๆ

มะเขือเปราะเป็นพืชที่มีความหลากหลายของพันธุ์มาก อาจจะเป็นเพราะว่ามะเขือเป็นพืชที่มีความสามารถในการผสม ทั้งผสมตัวเองและผสมข้าม และยังผสมข้ามได้สูงมากอีกด้วย  และที่เราเรียกว่ามะเขือตอแหล หรือมะเขือสะดิ้งนั้นก็มีลักษณะสัณฐานที่หลากหลายไม่น้อยดังที่ได้เล่าเรื่องสีผลไปในตอนต้นแล้ว ขณะที่มะเขือเปราะพันธุ์ดั้งเดิมก็เริ่มจะหายไปจากตลาดหลายพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตามมะเขือเปราะเหล่านี้ก็ยังเป็นพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกัน ดังนั้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์จะมีความคล้ายคลึงกันมาก แทบจะแยกไม่ออก แต่อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของระยะเวลาในการติดดอก จำนวนดอกต่อช่อ สีและรสชาติของผล รวมไปถึงขนาด ความกรอบ และน้ำหนักผล ซึ่งแต่ละพันธุ์ก็จะแตกต่างกันไป จุดเด่นของมะเขือเปราะชนิดนี้คือ ความกรอบและหวานของมะเขือ รวมทั้งขนาดเล็กพอดีคำทำให้รับประทานได้อย่างสะดวก

สำหรับการปลูกมะเขือตอแหล หรือมะเขือสะดิ้ง ไม่ต่างจากมะเขือเปราะทั่วไป ที่เราสามารถปลูกได้ทุกฤดู ปลูกได้ในดินแทบทุกสมบัติ ก่อนที่จะเพาะกล้า ให้ทำการไถดินขึ้นมาตากไว้ 1-2 สัปดาห์ โดยไถลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หลังจากตากดินฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วให้นำปุ๋ยคอก มูลไส้เดือน มาผสมปรับปรุงดินให้โปร่งและมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น ย่อยดินให้ร่วนซุย แล้วทำการหว่านเมล็ดให้ทั่วถึงหรือจะโรยเมล็ดเป็นแนวเดียวกันก็ได้  แล้วกลบด้วยปุ๋ยคอกบางๆ และทับด้วยดินดี คลุมด้วยวัสดุคลุมดิน เช่น หญ้าแห้ง ฟางแห้ง เพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและรดน้ำให้ชุ่มชื้น หลังจากนั้นควรรดน้ำวันละ 1 ครั้งแล้วจึงเว้นระยะเมื่อต้นมะเขือตอแหล หรือมะเขือสะดิ้งเริ่มโต จึงรดแบบวันเว้นวันก็เพียงพอ หากเกิดหนอนเข้ามาก่อกวนมะเขือให้รีบเด็ดผลที่โดนทำลายในทันทีและรีบนำน้ำส้มควันมาฉีดพ่นเพื่อยับยั้งปัญหาของแมลงศัตรูพืช ใช้เวลาราว 60-80 วันก็จะทยอยเก็บผลผลิตได้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook