สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

น้ำส้มควันไม้ ใช้อย่างไร

น้ำส้มควันไม้ คือ ของเหลวสีน้ำตาล ที่ได้มาจากเผาไม้เพื่อผลิตถ่านหุงต้มในกระบวนการควบแน่นของควันไฟ จนเกิดการกลั่นตัวและเปลี่ยนสถานะเป็นหยดของเหลวสีน้ำตาล แล้วถูกนำไปผ่านกระบวนการเพื่อทำให้เป็นน้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆ เกษตรกรนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรกัน ที่เราๆ บ้างก็เรียกง่ายๆ ว่า น้ำควันไม้ หรือ น้ําส้มควันถ่าน กันครับ ของเหลวที่ได้มาจากกระบวนการธรรมชาตินี้ เป็นแหล่งรวมสารอินทรีย์และกรดอินทรีย์นับร้อยชนิด แต่ปริมาณสารประกอบและคุณสมบัติของน้ำส้มที่ได้มาอาจแตกต่างตามพันธุ์ไม้ที่เราใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้

น้ำส้มควันไม้ ใช้อย่างไร

น้ำส้มควันไม้ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน โดยการนำไปเจือปนในตัวทำละลายตัวอื่นตามความเหมาะสมของการใช้งาน อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น ได้นำของเหลวชนิดนี้ไปผสมในน้ำเพื่อชำระล้างร่างกาย เพื่อทำให้ผิวหนังนุ่มเนียน และยังนำไปใช้ในการขจัดกลิ่นตัวด้วย ส่วนการนำไปใช้เป็นสารอินทรีย์ทดแทนเคมีภัณฑ์ต่างๆ ในบ้านเรือน ก็สามารถนำไปใช้เพื่อกำจัดแมลงและปลวก โดยต้องผสมกับน้ำในสัดส่วน 1:20 เป็นอย่างน้อย ถ้าเข้มข้นกว่านี้อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ครับ

เรายังได้นำเอาน้ําส้มควันไม้เข้มข้นที่มีความเป็นกรดสูง มาใช้เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ ในแปลงเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคมี  หรือใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยลง และยังเสริมฤทธิ์ให้ปุ๋ยเคมีทำงานได้ดีขึ้น การนำน้ำส้มควันไม้ 10 ซีซีผสมน้ำเปล่าในปริมาณ 20 ลิตร รดต้นไม้ยังกระตุ้นปริมาณการผลิดอก และยังช่วยให้ผลไม้ที่ได้มีความสมบูรณ์และมีความหวานยิ่งขึ้นด้วย โดยให้รดหรือพ่นได้ไม่เกินเดือนละ 3 ครั้ง แต่วันไหนที่รดควรรด 2 เวลา เช้าเย็นนะครับ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างวิธีการบำรุงพืชเราด้วยน้ำส้มควันถ่านนี้ ดังนี้ ครับ

  • ผักที่ใช้เวลาในการปลูกไม่มาก ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ 5 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 7 วัน ก่อนการแตกยอด
  • ผักหัว เช่น กระชาย หัวไชเท้า ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ 2 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 7 วัน หลังจากแยกหน่อ
  • หอม กระเทียม ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ 3 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 10 วัน ในช่วงที่เป็นต้นอ่อน
  • พริก ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ 10 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 30 วัน หลังจากแยกต้นกล้า
  • ข้าว ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ 10 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 10 วัน ในช่วงให้ยาคุมจนถึงช่วงข้าวตั้งท้อง
  • ไม้ผล ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ 10 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 10 วัน ราดโคนต้นอย่างต่อเนื่อง
  • ไม้ดอก ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ 5 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 30 วัน ช่วงต้นเริ่มผลิใบอ่อน
  • พืชไร่ ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ 5 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 10 วัน ช่วงต้นอ่อนไปจนเก็บผลผลิตได้
  • ถั่ว ให้ผสมน้ำส้มควันไม้ 5 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก 15 วัน ในช่วงก่อนออกดอก

ส่วนในแง่ของปศุสัตว์เองก็มีการนำไปใช้ประโยชน์อีกหลากหลายเลยครับ ไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook