สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

มะขามเปรี้ยว ตลาดกว้างตั้งแต่ไทยยันตลาดนอก

มะขามเปรี้ยว ผลไม้บ้านๆ ที่มีตลาดรองรับกว้างมาก ไม่เพียงแต่ในตลาดบ้านเราแต่ตลาดต่างประเทศยังอ้าแขนรับจำนวนมาก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ปากีสถาน เวียดนาม จีน และประเทศต่างๆ ในแถบตะวันออกกกลางและยุโรป นำรายได้เข้าประเทศได้มหาศาล ผลผลิตของมะขามที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มีทั้ง แบบผลสด มะขามแห้ง มะขามเปียก (มะขามเปรี้ยวแกะเปลือก) และผลิตภัณฑ์แปรรูป ขณะที่ตลาดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ก็มีความต้องการใช้มะขามเปียกเพื่อนำมาปรุงอาหารไทยเพื่อรองรับผู้บริโภคทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นด้วย

เดิมที มะขามเปรี้ยวนั้น มีถิ่นกำเนิดจากแอฟริกาและได้กระจายพันธุ์ไปยังประเทศในทวีปอเมริกาใต้และเอเชีย รวมถึงประเทศไทยเราที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในทุกภาคทั่วประเทศ เพราะเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย เติบโตได้ดีในดินทุกประเภท แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกฉียงเหนือ นิยมนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในรูปของการรับประทานมะขามดิบจิ้มพริกเกลือหรือกะปิ นำฝักอ่อนมาทำน้ำพริก เมื่อมะขามสุกก็จะนำมาทำมะขามคลุกเกลือเพื่อรับประทานเล่น และนำมาทำมะขามเปียก ซึ่งสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารและนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและสบู่ได้ ทั้งนี้ในต่างประเทศยังนำมะขามเปียกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตซอสมะขามอีกด้วย

ปัจจุบัน เพื่อนๆ เกษตรกรหลายรายให้ความสนใจในการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ เพราะมีฝักที่สมบูรณ์ ตอบโจทย์ตลาดได้ดี โดยเบื้องต้นอาจจะนำมาแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และเชิญชวนให้พ่อค้าแม่ขายมารับไปขายต่อที่ตลาด ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มค่อนข้างมาก และสามารถสร้างรายได้ได้เร็วขึ้น เพราะไม่ต้องรอจนกว่ามะขามสุก เพียงแค่มะขามแก่ได้ที่ ก็สามารถเก็บเกี่ยวลงมาทำแช่อิ่ม และจำหน่ายได้ ส่วนการทำมะขามเปียกหรือมะขามแกะเปลือกนั้น จะต้องรอให้สุกเต็มที่จึงเก็บเกี่ยวได้

มะขามเปรี้ยว เป็นพืชที่ไม่ต้องบำรุด้วยปุ๋ยมากมายนัก เพราะมีความทนทานต่อโรค กลายเป็นหนึ่งในพืชผลที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ เพราะไม่ใช้ปัจจัยการผลิตมาก แต่หัวใจสำคัญในการผลิตเพื่อส่งออกนั้น คือกระบวนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว จะต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เปลือกฝักมีสีน้ำตาลทองตลอดทั้งฝัก ขั้วฝักแห้ง ฝักหลวม เมื่อดีดจะได้ยินเสียงกลวงๆ เพราะเนื้อมะขามแยกตัวออกจากเปลือกแล้ว ใช้กรรไกรตัดที่ขั้วมะขามทีละฝัก และจัดวางไว้ในร่มที่มีลมโกรก ระบายอากาศดี แล้วทำการคัดเฉพาะฝักที่สมบูรณ์ เปลือกสวยไม่มีรอยแตกหรือตำหนิจากโรคและแมลง แล้วผึ่งลมไว้เพื่ออายุการเก็บรักษามะขามยาวนานขึ้น ก่อนที่จะทำการขนส่งด้วยความระมัดระวังไปยังผู้ซื้อต่อไป

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook