สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ตัวควบคุมอุณหภูมิ เครื่องมือรับมือกับสภาพอากาศ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Temperature controller เป็นเครื่องมือตัวเอกที่เกษตรกรรุ่นใหม่ นิยมนำมาใช้งานเพื่อปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเพาะปลูกพืชและระบบฟักไข่ในสายฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ เพราะปัจจุบันนี้สภาพอากาศมีความแปรปรวนเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอากาศเกิดขึ้นบ่อย จนทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคการเกษตรซึ่งพึ่งพากับสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้พืชผลและสัตว์เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่ดีตามไปด้วย และเพื่อให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนมีความเสถียรและเหมาะสมกับการเจริญของพืชและสัตว์ เครื่องมือชนิดนี้จึงถูกนำมาใช้งานเพื่อควบคุมสภาพอากาศนั่นเองครับ

อันที่จริงแล้วตัวควบคุมอุณหภูมินั้นมีใช้กันในหลายวงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่ใช้ระบบนี้ในการทำสีรถ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ อุตสาหกรรมอาหารนำไปใช้ในการควบคุมในกระบวนการอบและแช่แข็ง เป็นต้น สำหรับการปลูกพืชนั้น หากปลูกไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีภูมิอากาศไม่อำนวย เช่น ร้อนเกินไป หรือเย็นเกินไป อาจจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตและอาจจะตายลงได้ ขณะที่หากได้อยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสมก็จะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในบทความนี้เราจะมาชวนคุยในเรื่องของตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับใช้ในโรงเรือนปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน ที่ถือว่าเป็นพืชที่กำลังมาแรงเหมาะกับตลาดผู้รักสุขภาพที่มีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มตลาดที่เติบโตมากยิ่งขึ้น ผักที่เป็นที่นิยมมักเป็นไม้เมืองหนาว เช่น บัตเตอร์เฮด กรีน-เรด โอ๊ก คอส เป็นต้น ผักกลุ่มนี้เป็นผักที่จำเป็นต้องควบคุมสภาพอากาศให้เย็นเพื่อให้ผักเกิดการงอกงามมากขึ้น และยังต้องควบคุมเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนด้วย เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชตลอดทั้งปี ฟาร์มบางแห่งยังได้ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิเข้ากับการทำความเย็นแบบต่างๆ เช่น การใช้ระบบพ่นหมอกที่มีลออกงเบาบาง เพิ่มความชื้นและทำความเย็น ทำให้ผักที่ปลูกไม่บอบช้ำ

ตัวควบคุมอุณหภูมิจะประกอบไปด้วย บอร์ดควบคุม เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ตัวต้านทาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ดังนั้นเมื่อจะทำการซื้อต้องแจ้งทางผู้ขายให้ชัดเจนว่าจะนำไปใช้ทำอะไร และนำไปใช้ร่วมกับระบบใด ยกตัวอย่างเช่น นำไปใช้กับอุปกรณ์เปิด-ปิดวาล์วพ่นหมอกในโรงเพาะพืชผักและเห็ด ซึ่งเครื่องแบบนี้จะอ่านค่าอุณหภูมิจริง หากอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ระบบจะสั่งให้ระบบพ่นหมอกหรือพัดลมระบายอากาศทำงานทันที เพื่อให้อากาศเหมาะสมกับพืชที่เราปลูกนั่นเองครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook