สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หลอดไฟล่อแมลง แสงสีแห่งกับดัก

เมื่อเอ่ยถึงหลอดไฟ คนส่วนใหญ่จะนึกถึงหลอดไฟฟ้าทั่วไปที่เราใช้เพื่อส่องสว่างในบ้านช่องและอาคารสถานที่ แต่ด้วยแสงสว่างที่เกิดขึ้นนั้นกลับก่อให้เกิดข้างเคียงที่สามารถนำมาใช้ล่อแมลงได้ เพราะแมลงหลากหลายชนิดนั้นชอบบินเข้ามาหาแสงไฟ โดยนับวันเทคโนโลยีต่างๆ ก็ถูกคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตที่หลากหลายของแต่ละอาชีพแต่ละวงการ แม้กระทั่งหลอดไฟก็ได้รับการคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับวงการต่างๆที่เรียกกันว่า “หลอดไฟเฉพาะทาง” รวมทั้งหลอดไฟสำหรับดักล่อแมลงให้บินมาหา ซึ่งโดยมากเราจะดักกลุ่มแมลงกินได้ไว้เพื่อนำแมลงไปขายต่อไป หรือจะดักแมลงศัตรูปศุสัตว์ในฟาร์มต่างๆ และแมลงที่ก่อกวนพืชผลในสวน เป็นต้น

ปัจจุบันนี้การล่อแมลงกลางคืนด้วยกับดักต่างๆ นั้น จะใช้หลอดไฟเฉพาะที่เราเรียกกันว่า “หลอดแบล็คไลท์” หรือหลอดที่ส่องแสงอัลตราไวโอเลต ที่เรามักเรียกกันสั้นๆ ว่า หลอดไฟยูวี (Ultraviolet Lights) หรือหลอดไฟแสงสีม่วง มาติดตั้งเหนือภาชนะที่เราจะใช้รวบรวมแมลงเพื่อดึงดูดแมลงให้บินมาติดกับดัก โดยในพื้นที่กลางทุ่งกลางนาที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนั้น เราสามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้ามาใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้

หลอดไฟล่อแมลงประเภทแบล็คไลท์นี้ แม้ว่าดูผ่านๆ จะเหมือนหลอดไฟส่องสว่างที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป แต่งหลอดชนิดนี้จะถูกเคลือบทับด้วยสารกรองแสงในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดกระจายรังสียูวีออกมาได้ดี ซึ่งรังสีนี้เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แตกต่างจากแสงทั่วไปที่เราสามารถมองเห็นได้ หลอดชนิดนี้จะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความยาวคลื่น 315-380 nm ที่จัดว่าเป็นคลื่นความถี่สั้น ที่มักจะนำไปใช้ทั่วไปในแวดวงต่างๆ อยู่แล้ว เช่น ใช้ในการพิสูจน์หลักฐานในหลักอาชญวิทยา เพื่อสืบค้นหาคราบเลือดและลายนิ้วมือ ใช้ตรวจลายน้ำในธนบัตร เป็นต้น เป็นคลื่นความถี่ที่มีความเสี่ยงต่ำ

การนำหลอดไฟล่อแมลงมาใช้ในการเกษตรนั้น มักนำมาใช้ด้วย 2 ประการคือ

  • ล่อแมลงศัตรูพืชและสัตว์
  • ล่อแมลงกินได้เพื่อจับไปจำหน่าย

สำหรับการล่อแมลงศัตรูพืชนั้น ชาวสวนผลไม้ มักจะใช้หลอดไฟมาติดตั้งบริเวณเหนือแอ่งน้ำหรือบ่อปลาในบริเวณสวน โดยไม่ต้องมีภาชนะมารองรับ เพื่อให้แมลงที่บินเข้ามาที่แสงไฟตกลงในบ่อปลา เพื่อใช้เป็นอาหารปลาต่อไป ถือได้ว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ทั้งกำจัดศัตรูพืชและได้อาหารตามธรรมชาติเลี้ยงปลาอีกด้วย ส่วนการล่อแมลงกลุ่มแมลงกินได้ เช่น แมงตัวเต่า แมลงดานา เพื่อรวบรวมนำมาประกอบอาหารหรือนำไปขายนั้น จะติดตั้งหลอดไฟไว้เหนือกะละมังที่ใส่น้ำไว้ เพื่อมชให้แมลตกลงไปแล้วเก็บรวบรวมได้ง่าย

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook