สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หญ้านวลน้อย หญ้าไทยทนร้อน

หญ้านวลน้อย ภาษาอังกฤษเรียกขานกันว่า Manila Grass บ้างก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย บ้างก็ว่าฟิลิปปินส์ และแพร่กระจายพันธุ์ไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ แต่ที่แน่ๆ คือคนทั่วไปล้วนเคยเดินเหยียบย่ำหญ้าพันธุ์นี้กันมาไม่น้อย เพราะมักพบตามธรรมชาติในที่รกร้าง และได้มีการนำมาจัดสวนตามสนาม สวนหย่อมและลานกว้าง ต่างๆ เช่น สวนเด็กเล่น หรือแนวกรีนของสนามกอล์ฟ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเขียวสบายตา นอกจากนี้หญ้าชนิดนี้ยังถูกใช้ปลูกเป็นหญ้าคลุมหน้าดินได้อย่างดี เพราะต้นหญ้าสามารถแพร่กระจายขยาการปกคลุมไปได้ในวงกว้าง ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินได้ดี และยังใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค แพะ และกระบือ เป็นต้น

จุดเด่นของหญ้านวลน้อย คือ ความทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี และทนต่อสภาพน้ำท่วมขังและสภาพแห้งแล้งได้บ้าง  สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวหรือดินทรายที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง โดยเฉพาะในดินเค็มนั้นหญ้าชนิดนี้จะมีต่อมตามธรรมชาติที่ทำหน้าที่สะสมและขจัดคลอรีนและโซเดียมออกมาได้ ต้นหญ้ามีความนุ่มและยืดหยุ่นดี หากปลูกเป็นสนามหญ้าเมื่อเหยียบย่ำจะนุ่มสบายเท้าและไม่ระคายเคือง รับน้ำหนักได้ดีโดยไม่เกิดความเสียหาย เจริญเติบโตเร็วโดยจะแผ่ขยายไปด้านข้าง ปกคลุมพื้นที่ใกล้เคียงได้เร็ว ต้นเตี้ย ตัดแต่งง่าย และปลอดโรค ปลอดแมลงอีกด้วย จึงทำให้รับความนิยมในการนำไปใช้ตกแต่งสวนกันอย่างมาก แต่ในช่วงที่ฝนขาดช่วงหรือในฤดูแล้งควรต้องมีการให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อหญ้าเขียวขจี เพราะหญ้านวลน้อยทนแล้งได้ไม่นานนัก

ลักษณะของต้นหญ้านวลน้อย จะตั้งตรง แตกเหง้าด้านข้าง มีอายุยืนยาวหลายปี  ลำต้นเป็นเถา มีความเหนียว ขาดยาก เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นราว 1-2 มิลลิเมตร สูงระหว่าง 10-25 เซนติเมตร แตกกิ่งขนาดเล็กและสั้นกว่าลำต้นประมาณ 2-3 กิ่งต่อต้น มีปล้องยาวระหว่าง 4-8 เซนติเมตรประมาณ 2-3 ปล้อง บริเวณปล้องด้านล่างสุดจะมีกาบใบสีขาวอมเขียวยาวราว 3-4 เซนติเมตรโอบไว้ แตกใบตั้งแต่ปล้องแรก มีขนปกคลุมผิวใบที่เชื่อมต่อกับกาบใบ ปลายใบแหลม แตกดอกบริเวณกลางลำต้น แตกเป็นช่อชูตั้งขึ้น ประกอบด้วยดอกย่อยสีน้ำตาลปนม่วงราว 25-30 ดอก

ปัจจุบันในท้องตลาดมีความต้องการใช้หญ้าเพื่อการตกแต่งสวนที่ยังมีความต้องการหญ้านวลน้อยจำนวนมาก จึงมีเกษตรกรหลายรายหันมาปลูกหญ้านวลน้อยเพื่อขายเป็นตารางเมตรให้แก่ร้านค้าต้นไม้ต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกในการทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นหญ้าที่น่าสนใจครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook