สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ต้นแดง ไม้เนื้อแข็ง ทนทาน

ต้นแดง เป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีความแข็งแรงทนทาน สมกับชื่อสามัญภาษาอังกฤษที่ว่า Iron Wood เป็นไม้ดั้งเดิมของประเทศไทยเราและไม้เศรษฐกิจ เนื้อไม้แข็งแรงทนทาน นิยมนำมาทำไม้แปรรูปเพื่อใช้เป็นโครงสร้างในการก่อสร้าง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งที่แมลงและปลวกกัดกินได้ยาก สามารถนำมาแปรรูปทำเป็นเสาเรือน พื้นไม้ ตง รอด ฝาผนังบ้าน และปูทำชานบ้านได้ ขณะเดียวกันยังนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เกวียน คันไถ ด้ามจอบ เป็นต้น นอกจากการนำเนื้อไม้มาแปรรูปแล้ว ต้นแดงยังถูกนำมาใช้เพื่อไม้ประดับสวนและบริเวณทางเท้า เพื่อให้ร่มเงา และยังสามารถปลูกเป็นไม้เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน เรื่องจากเป็นพืชในตระกูลถั่ว มีรากที่แผ่ขยายและทำหน้าที่ยึดหน้าดินป้องกันการชะล้างหน้าดินและการพังทลายได้ เศษกิ่งไม้แดงเหมาะแก่การนำมาเผาเป็นถ่าน เพราะให้ค่าความร้อนที่สูง

ต้นแดงที่พบเห็นโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดจากลักษณะของต้น คือต้นแดง Xylia kerrii Craib & Hutch ที่จะมีขนาดของลำต้นเล็ก และจะมีขนบริเวณท้องใบ ไม้ชนิดนี้มักจะขึ้นตามป่าสักและป่าเต็งรัง ส่วนอีกชนิดคือ  Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub ที่จะมีลำต้นขนาดกลาง-ใหญ่ ลำต้นสูงชะลูด มีเรือนยอดเป็นทรงพุ่ม ลำต้นมีเปลือกเป็นสีเทา ผิวแตกเป็นสะเก็ดบางๆ มักพบได้ทั่วไปในป่าเบญจพรรณ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ผลิดอกสีเหลืองเป็นช่อขนาดเล็ก ดอกมีกลิ่นหอมเจือจาง ออกดอกในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปีราวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ให้ผลเป็นลักษณะของฝักที่มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลอ่อน ปลายฝักโค้งเล็กน้อย จะแตกออกจากกันเมื่อแก่เต็มที่ ด้านในฝักมีเมล็ดราว 6-10 เมล็ด

ต้นแดงเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองในป่าธณรมชาติในทุกภาคของประเทศไทย แต่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ป่าบนภูเขา แต่สำหรับคนที่ชื่นชอบต้นไม้ใหญ่ และอยากจะปลูกไม้แดง สามารถทำการปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด โดยคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ที่ได้มาจากฝักที่แก่เต็มที่ นำไปตากแดดไว้ประมาณ 2 วัน แล้วนำไปเพาะในดินร่วนที่ผสมปุ๋ยคอกเก่าไว้แล้ว และรดน้ำทุกเช้าเย็น เมื่อต้นกล้าเริ่มงอก มีลำต้นตั้งตรงและแข็งแรง จึงทำการย้ายปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน ให้หมั่นถอนหญ้าวัชพืชรอบลำต้นและหมั่นตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นไม้เติบโตได้ดี โดยทั่วไปแล้วอัตราการเจริญเติบโตของต้นแดงที่มีอายุ 5 ปี จะมีความสูงราว 7-10 เมตร มีเส้นรอบวงกลม 25 เซนติเมตรส่วนต้นที่มีอายุ 10 ปี จะมีความสูงราว 18 เมตร และมีเส้นรอบวงกลม 55 เซนติเมตร ซึ่งจัดว่ามีอัตราการเจริญที่ค่อนข้างช้า ผู้ปลูกจึงควรต้องทำความเข้าใจไว้ตั้งแต่ก่อนทำการปลูก

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook