สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปลากะพงขาว หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่าปลากะพง

ปลากะพงขาวหรืออาจจะเรียกกันสั้นๆ ว่าปลากะพง เป็นปลาที่เป็นที่นิยมของตลาดและจัดว่าเป็นปลาที่มีสนนราคาสูง เพราะแต่เดิมนั้นจะเป็นเมนูระดับภัตตาคารกันเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันสามารถซื้อหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด แต่ยังถือว่ามีราคาสูงอยู่ โดยในตลาดนั้นจะมีขายทั้งแบบปลาสดทั้งตัว และปลาตัดแต่ง ให้ผู้บริโภคได้ซื้อหาตามสะดวก ปลาชนิดนี้จะอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเลที่เป็นน้ำกร่อย และสามารถย้ายถิ่นฐานไปอาศัยในแม่น้ำได้ ดังนั้นจึงเป็นปลาที่สามารถอาศัยได้ทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืด หรือที่เราเรียกกันว่าปลาสองน้ำ และสามารถเพาะพันธุ์และเลี้ยงได้ง่าย มีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็ว ขายได้ราคาดี ทำให้เกษตรกรและชาวประมงหันมาเลี้ยงปลากะพงขาวกันมากขึ้น ทั้งเลี้ยงเพื่อส่งขายในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะของปลากะพงขาวจะมีลำตัวที่ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร หัวมีขนาดใหญ่ ตัวแบนแต่หนา สีลำตัวมีสีขาวเงิน ปากมีจะงอยแหลม ปากกว้าง ตามีขนาดใหญ่ มีเกล็ดหนา ใหญ่ และสากมือ ก้านครีบแหลมและแข็ง อาศัยสัตว์น้ำตัวเล็กตัวน้อยในแหล่งน้ำเป็นอาหาร พบได้มากในประเทศแถบเอเชียจรดออสเตรเลียตอนบน ตามธรรมชาติแล้วปลาพะพงเมื่อถึงเวลาวางไข่จะว่ายน้ำจากบริเวณชายฝั่งทะเลเข้าไปที่ปากแม่น้ำเพื่อวางไข่และรอจนกระทั่งฟักลูกปลาออกมาเป็นตัวและแข็งแรงดีจึงจะว่ายกลับไปอาศัยที่ชายฝั่งทะเล

การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวนั้นสามารถทำได้ทั้งการเลี้ยงในกระชังและเพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ โดยต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ โดยพ่อพันธุ์ต้องมีขนาดของลำตัวที่ยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีอายุตั้งแต่ 1 ปี และควรมีน้ำกนักตัวอย่างน้อย 2.5 กิโลกรัม ส่วนแม่พันธุ์นั้น ควรหนักประมาณ 3 กิโลกรัมและมีอายุราว 3 ปีเป็นอย่างน้อย เมื่อนำมาผสมพันธุ์จนได้ลูกปลาแล้ว หากอนุบาลในบ่อซีเมนต์หรือในถัง ควรมีขนาดบ่อประมาณ 3 ตารางเมตร ใส่น้ำลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร มีจำนวนลูกปลาตารางเมตรละ 150-200 ตัว เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 2 วัน ให้อาหารประเภทแพลงก์ตอนในช่วง 14 วันแรก และเสริมด้วยไรน้ำเค็มในช่วง 14-21 วัน แล้วเปลี่ยนเป็นให้เนื้อปลาบดหรือสับ ในแต่ละวันให้ทำการดูดเศษอาหารที่เหลือในบ่อออกเสมอ ส่วนการอนุบาลปลากะพงในกระชังนั้นจะมีข้อได้เปรียบกว่าการเลี้ยงในบ่อคือไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำและยังให้ปริมาณผลผลิตสูง โดยกระชังขนาดประมาณ 25 ตารางเมตรนั้น สามารถอนุบาลลูกปลาได้มากถึง 500 ตัว ซึ่งจะเลือกเลี้ยงในบ่อหรือกระชังก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่และทำเล

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook