สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ต้นถั่วแระญี่ปุ่น ปลูกที่ไทย ขายไปญี่ปุ่น

ต้นถั่วแระญี่ปุ่น เป็นถั่วเหลืองชนิดหนึ่งที่มีฝักใหญ่ที่เราจะเก็บเกี่ยวฝักสดสีเขียวมาเพื่อนำเมล็ดที่สมบูรณ์เต็มที่มารับประทานเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก การนำมาบริโภคนั้นนิยมนำฝักสดมาต้มในน้ำเดือดทั้งฝัก รับประทานเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรืออาหารว่าง  หรือจะนำมาแกะเมล็ดออกจากฝักเพื่อนำเมล็ดไปประกอบอาหารแทนการใช้ถั่วลันเตา

สำหรับคู่ค้ารายสำคัญที่นำเข้าถั่วแระญี่ปุ่นจากไทยเราคือประเทศญี่ปุ่น ที่นิยมรับประทานถั่วแระเป็นอาหารว่างหรือเป็นกับแกล้ม ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถผลิตถั่วแระได้เองในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน เท่านั้น ทำให้ต้องนำเข้าถั่วแระแช่แข็งและถั่วแระสดจากประเทศต่างๆ  เช่น ไต้หวัน เวียดนามและไทย โดยผลผลิตที่สามารถส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทั้งเรื่องของขนาดความยาวของฝักที่ต้องยาวมากกว่า 4.5 เซนติเมตร น้ำหนักรวม1 กิโลกรัมต้องมีปริมาณถั่วแระไม่เกิน 350ฝัก แต่ละฝักจะต้องมีจำนวนเมล็ดไม่น้อยกว่า 2 เมล็ดขึ้นไปและลักษณะผิวภายนอกฝักต้องไม่มีแผลหรือรอยดำใดๆ

ต้นถั่วแระญี่ปุ่น หรือ ถั่วเหลืองฝักสด เป็นไม้ล้มลุกในตระกูลถั่ว มีรากแก้วแทงลงไปในดิน และมีรากแขนงรากฝอยสีน้ำตาลแตกออกมาจำนวนมาก ลักษณะของลำต้นจะกลม มีขนอ่อนปกคลุมไปทั่วลำต้น แตกกิ่งก้านสาขา ใบเป็นใบประกอบ ทรงรี ออกเป็นคู่ตรงกันข้าม ใบมีสีเขียวและมีขนอ่อนปกคลุม แตกดอกเดี่ยวสีม่วงบริเวณซอกใบ เป็นดอกที่มีก้านดอกยาว ให้ผลเป็นฝักแบนยาว ขอบฝักมีลักษณะเว้าและนูนไปตามเมล็ด ฝักอ่อนมีสีเขียว ด้านในฝักมีเมล็ดสีเขียวเรียงเป็นแถวเดียว

การปลูกต้นถั่วแระ ควรปลูกในทำเลที่มีระบบชลประทานเพียงพอเพราะต้องใช้น้ำมากจึงจะเจริญเติบโตได้เต็มที่  ดินที่ใช้ปลูกต้องระบายน้ำได้ดีเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังได้ และต้องได้รับแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน ก่อนปลูกต้องทำการไถดินขึ้นมาตากทิ้งไว้ราว 2 สัปดาห์และทำการไถพรวนซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ดินร่วนซุยมากขึ้น ก่อนที่จะทำการยกร่องให้มีระยะห่างเหมาะสมกับร่องน้ำ การปลูกให้หยอดเมล็ดจำนวน 3 เมล็ดต่อหลุม โดยควรมีจำนวนประมาณไม่เกิน 25 ต้นต่อตารางเมตร เมื่อปลูกแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ให้เติมปุ๋ยบำรุงและกำจัดวัชพืช และกำจัดวัชพืชอีกครั้งเมื่อต้นถั่วแระญี่ปุ่นมีอายุครบ 30 วัน การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้ราว 2 วัน ซึ่งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะอยู่ที่ 60-65 วัน หลังจากทำการปลูก

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook