สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ไม้ดอกสกุลหน้าวัว ไม้ตัดดอก ส่งออกราคาดี

ไม้ดอกสกุลหน้าวัว เป็นไม้ตัดดอกที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสีดอกที่สด มีอายุการปักแจกันที่นาน และยังไสด้รับความนิยมนำไปใช้เป็นไม้ประดับในการจัดแต่งภูมิทัศน์ เป็นหนึ่งในไม้ตัดดอกที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อจำหน่ายส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพราะตลาดมีความต้องการดอกไม้สกุลนี้จำนวนมากและตลาดยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นไม้ตัดดอกที่สามารถสร้างรายได้ต่อไร่ได้ไม่น้อยทีเดียว อย่างไรก็ตามการทำสวนดอกไม้สกุลหน้าวัวนั้นต้องใช้ต้นทุนสูง จึงทำให้ระยะเวลาการคืนทุนยาวนานเช่นกัน โดยดอกสกุลนี้ที่ปลูกเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ดอกหน้าวัวและดอกเปลวเทียน

ลักษณะของดอกทั้งสองชนิดเป็นพืชประดับที่มีใบเลี้ยงเดี่ยว มีอายุหลายปี สามารถเติบโตในลักษณะแตกเป็นกอหรือเป็นยอดเดี่ยวก็ได้ ลำอต้นตั้งตรง มีปล้องบริเวณลำต้น ขนาดของปล้องแต่ละปล้องนั้นจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เนื้อไม้เป็นไม้เนื้ออ่อน ใบขอไม้สกุลหน้าวัวจะแตกต่างกันไปตามพันธุ์ เช่น ดอกหน้าวัวจะมีใบคล้ายใบโพธิ์ขนาดใหญ่ ดอกเปลวเทียนจะมีลักษะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เส้นแขนงบนใบนูนชัด แตกดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นช่อดอก แต่ละดอกมีปลีดอกเป็นช่อเล็กๆ แทงขึ้น แต่ความงดงาม สีสันโดดเด่นต้องยกให้ส่วนของจานรองดอก ที่มีสีสันให้เลือกตามความชอบ ทั้งสีขาว แดง ส้ม ชมพู เป็นต้น

สำหรับการผลิตไม้ดอกสกุลหน้าวัวเชิงพาณิชย์นั้นจะทำโดยวิธีการขยายโคลนมากกว่าการเพาะเมล็ด โดบวิธีที่นิยมใช้คือการตัดยอด ตัดหน่อ ชำยอด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนการปลูกนั้นส่วนใหญ่จะปลูกในโรงเรือนเพื่อง่ายต่อการคงบคุมความชื้อ อากาศและแสงแดด โดยทั่วไปโรงเรือนควรมีความสูงมากกว่า 3 เมตร ใช้ซาแรนหรือตาข่ายพรางแสงที่ให้แสงผ่านได้ไม่เกิน 30% เป็นหลังคาและล้อมรอบโรงเรือนไว้ โดยสามารถปลูกลงในแปลงดินหรือปลูกลงในกระถางก็ได้เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่นิยมปลูกในกระถางเพื่อนำไปขายเป็นต้นพันธุ์

ระบบการให้น้ำไม้ดอกสกุลหน้าวัว ควรติดตั้งหัวสปริงเกอร์ตั้งกับพื้น ให้น้ำวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15 นาที โดยทยอยให้น้ำแต่ละแปลงสลับเวลากันไปเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องในโรงเรือน และควรให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงพืชทุก 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ควรทำการตัดแต่งใบให้เหลือไม่เกิน 4 ใบต่อยอดเพื่อให้ความชื้นและอากาศบริเวณโคนต้นระบายได้ดี ลดความเสี่ยงเรื่องแมลงศัตรูพืชและโรคพืชได้ เมื่อปลีดอกเริ่มเปลี่ยนสีให้ทำการตัดดอกเพื่อส่งขายในตลาดต่อไป

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook