สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปลาทูน่า ปลาทะเลที่ตลาดโตอย่างต่อเนื่อง

ปลาทูน่า เป็นปลาทะเลที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มย่อยของตระกูลปลาแมคเคอเรลหรือที่บ้านเราเรียกว่าปลาอินทรี เป็นปลาที่มีสีของเนื้อปลาเป็นสีแดงอมชมพูเข้ม แตกต่างจากเนื้อปลาชนิดอื่นๆ ที่มักมีเนื้อสีขาว เป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการผลิตเมนูปลาดิบและซูชิ รวมทั้งได้รับความนิยมในการนำมาแปรรูปเป็นปลากระป๋อง จนกลายเป็นสัตว์ทะเลเศรษฐกิจที่สำคัญในตลาดการค้า จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าปลาทูน่าชนิดหนึ่งที่ชื่อ ปลาทูน่าครีบน้ำเงินแอตแลนติกเหนือ เป็นปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวตลอดทั้งตัวถึง 4.58 เมตร มีน้ำหนักตัวถึง 684 กิโลกรัม และปลาทูน่าเป็นสัตว์น้ำทะเลที่ว่ายน้ำได้เร็วเป็นอันดับสองของโลก คือว่ายน้ำได้ด้วยความเร็ว 70-74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีปลาที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลก คือ ปลากระโทงแทง  ส่วนปลาทูน่าที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยเราจะเป็นชนิดที่เรียกกันว่า ปลาโอยกตัวอย่างเช่น ปลาโอแกลบและปลาโอลาย ที่อาศัยในน้ำทะเลบริเวณผิวน้ำที่ลึกไม่เกิน 45 เมตร ห่างจากชายฝั่งทะเลราว 15-30 ไมล์ทะเล

สำหรับแหล่งผลิตปลาทูน่าที่สำคัญของโลกนั้น สืบค้นจากเอกสารของกรมประมงได้ระบุว่า ปลาทูน่าตัวใหญ่ขนาดน้ำหนักตัวราว 300-500 กิโลกรัมนั้นจะพบการวางไข่ในหมู่เกาะต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศฟิลิปปินส์ และมีการทำการประมงกันได้เยอะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีน และทะเลเมดิเตอเรเนียน ส่วนปลาทูน่าตาโตนั้นสามารถทำการประมงในพื้นที่เดียวกัน และยังพบได้ในเขตมหาสมุทรอินเดียอีกด้วย เพราะมักจะอาศัยอยู่รวมฝูงกันกับปลาทูน่าชนิดอื่นๆ ส่วนปลาทูน่าที่มักจะทำประมงและจับกันได้มากในทะเลจีน มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอีกชนิดคือ ปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่าชนิดที่ได้รับความนิยมรับประทานกันมากที่สุด คือปลาทูน่าครีบยาว เป็นปลาทูน่าที่มีขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 1 เมตรและมีน้ำหนักประมาณตัวละ 25 กิโลกรัม จับได้มากในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกตอนเหนือ เนื้อปลาจะมีความแน่น นุ่ม เนื้อสีแดงสด มีความหวานอยู่ในเนื้อปลา และถูกนำมาทำเมนูซูชิและซาซิมิกันมาก

ปลาทูน่าเมื่อถูกนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดจะมีราคาซื้อขายที่แตกต่างกันไป โดยทูน่าแช่แข็งที่มีการรักษาความสดของเนื้อปลาไว้อย่างดีและมีคุณภาพดีนั้นจะขายได้ราคาดีกว่าประเภทที่ถูกนำส่งเข้าสู่อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง แต่อย่างไรก็ตามตลาดยังคงมีความต้องการบริโภคบริโภคทั้ง 2 ชนิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ปลาทูน่าเป็นปลาที่ชาวประมงให้ความสำคัญมาก

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook