สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

แมลงกินได้ แหล่งอาหารที่น่าสนใจ

แมลงกินได้เป็นสิ่งที่คนไทยเราคุ้นชินกันมานานมาก โดยในอดีตจะมีการจับแมลงตามธรรมชาติมาประกอบเป็นเมนูเพื่อรับประทานกัน จวบจนปัจจุบันที่จะพบรถเข็นขายอาหารที่เต็มไปด้วยเมนูแมลงต่างๆ ทอดใส่ถาดเพื่อรอให้ผู้บริโภคมาสั่งซื้อตามริมฟุตบาธในหลายสถานที่ชุมชนแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ที่น่าสนใจก็คือแมลงจัดเป็นสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุดและมีจำนวนชนิดมากมาย มีช่วงอายุขัยที่สั้น มีความสามารถในการกระจายพันธุ์ได้รวดเร็ว จึงเกิดแนวคิดในการเลี้ยงแมลงกินได้เพื่อนำมาเสริมสร้างความมั่นคงอาหารให้แก่โลก

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำฟาร์มแมลงเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร ทั้งนี้มีแมลงกินได้ร่วม 1,600 ชนิดที่ถูกนำมาใช้เป็นอาหาร โดยในไทยเรานั้นมีแมลงกินได้ที่รายงานไว้มากกว่า 150 ชนิด ที่ได้รับความนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารจำหน่าย ได้แห่ ตั๊กแตน ดักแด้หนอนไหม แมลงดานา หนอนไม้ไผ่เป็นต้น ซึ่งแมลงดานานั้นนอกจากนำมารับประทานเป็นตัว ยังมักนำไปแปรรูปเป็นน้ำพริกแมลงดานาได้อีกด้วย

ปัจจุบันเมื่อกระแสความมั่นคงอาหารได้รับการตระหนักรู้ในวงกว้าง ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกเกิดการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงกินได้และหันมาส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมายที่เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การเพาะแมลงขาย กลุ่มคนรวบรวมแมลงเพื่อนำไปขายต่อ กลุ่มผู้แปรรูปแมลง ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำการแปรรูปแมลงเป็นแป้งเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารอื่นๆ ต่อไปด้วย

แมลงกินได้มีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม โดยแมลงในกลุ่มแมลงปอและแมลงปอเข็มนั้น จะนิยมนำตัวอ่อนมาทอด คั่ว หรือแกงเป็นอาหาร ส่วนกลุ่มตั๊กแตน ได้แก่ ตั๊กแตน จิ้งกุ่งและจิ้งหรีดที่จัดว่าเป็นแมลงยิดฮิตที่ได้รับความนิยมในการรับประทานและสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง นิยมนำมาทอดหรือคั่ว พ่นซอสก่อนรับประทาน เป็นหนึ่งในเมนู Street Food ที่ขายบนรถเข็นในย่านสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืน ที่ชาวต่างชาตินิยมนำมารับประทานเป็นของว่างหรือกับแกล้ม

นอกจากนี้ยังมีแมลงดานายอดนิยม ที่จดเป็นกลุ่มมวนที่ตัวใหญ่ ที่มักจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารประเภทน้ำพริก ที่ชูกลิ่นหอมได้ดี ช่วยชูรสอาหารให้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถนำมาทอดหรือคั่วเพื่อรับประทานได้ทั้งตัว ส่วนของดักแด้จากหม่อนไหมนั้น นิยมนำมารับประทานหลังจากปรุงสุกด้วยการนึ่ง ทอด แกงและทำเป็นน้ำพริก แมงกินูนและกุดจี่ต่างๆ นั้นจะอยู่ในกลุ่มของด้วงก็จัดเป็นเมนูยอดฮิตเช่นกัน

แมลงกินได้เหล่านี้เป็นแมลงที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติโดยทั่วไปและสามารถทำฟาร์มเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างเป็นรายได้และยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงอาหารแก่โลกเราได้ด้วย

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook