สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยให้เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ใช้บดอัดอาหารให้แก่สัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในฟาร์มกันอย่างกว้างขวาง เพราะเราต่างรู้ดีว่า อาหารสัตว์นั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพของสัตว์และส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับ การให้อาหารสัตว์ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นของสัตว์ในแต่ละช่วงวัย ในแต่ละฤดูกาล ปริมาณอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของสัตว์ และต้นทุนที่เหมาะสมในการทำธุรกิจของเจ้าของฟาร์ม หากเจ้าของฟาร์มสามารถควบคุมและผลิตอาหารสัตว์ได้ด้วยตนเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้น

อาหารสัตว์จะนำวัตถุดิบต่างๆ มาผลิตโดยการบดและผสมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้อาหารที่สมดุลสำหรับสัตว์แต่ละชนิด วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อาจเป็นได้ทั้งจากพืช สัตว์ และธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ถั่วลิสง หญ้าแห้ง และหญ้าสด รวมทั้งปลาป่น กระดูกป่น และแหล่งโปรตีนอื่น ๆ ส่วนผสมและสัดส่วนเฉพาะที่นำมาใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่เราเลี้ยงและความต้องการทางโภชนาการเฉพาะของสัตว์เหล่านั้น

อาหารสัตว์อัดเม็ดเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ทำจากส่วนผสมหลายชนิด เช่น ธัญพืช อาหารสัตว์ และสารปรุงแต่ง โดยนำส่วนผสมเหล่านี้มาบดแล้วอัดเป็นเม็ดโดยใช้ “เครื่องอัดเม็ด” โดยทั่วไปแล้วอาหารเม็ดจะมีขนาดประมาณก้อนกรวดขนาดเล็ก ซึ่งสะดวกในการให้อาหารปศุสัตว์ สัตว์จะกินและย่อยได้ง่ายขึ้น สามารถนำเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายชนิด ทั้งโค แกะ สุกร สัตว์ปีก และกระต่าย อาหารสัตว์อัดเม็ดเป็นแหล่งอาหารที่สะดวกและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ง่ายต่อการจัดเก็บและขนส่ง

ควรเลือกซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์อย่างไร

เมื่อเราต้องการเลือกซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ จะมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา อย่างแรกคือประเภทของสัตว์ที่เราเลี้ยง เพราะสัตว์ต่าง ๆ มีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจะต้องแน่ใจว่าเครื่องอัดเม็ดที่เราเลือกสามารถผลิตอาหารอัดเม็ดที่ตรงกับความต้องการเหล่านั้นได้

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือขนาดของการดำเนินงานของฟาร์ม หากเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีสัตว์เพียงไม่กี่ตัว เครื่องอัดเม็ดขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้านอาจเพียงพอต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากเรามีการดำเนินงานที่ใหญ่ขึ้น เราจะต้องการเครื่องจักรที่สามารถผลิตอาหารเม็ดได้มากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ของเรานั่นเอง

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือวัสดุที่คุณใช้ทำเม็ดอาหารสัตว์ เครื่องจักรบางประเภทได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับวัตถุดิบอาหารสัตว์บางประเภทเท่านั้น เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี หรือถั่ว หากเพื่อนๆ เกษตรกรวางแผนที่จะใช้ส่วนผสมหลายอย่าง อาจจะต้องเลือกเครื่องที่สามารถจัดการส่วนผสมทั้งหมดได้

ราคาของเครื่องเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญ เพราะเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์มีราคาตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลายหมื่นบาท สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณางบประมาณและความคุ้มค่าในระยะยาวของเครื่องก่อนตัดสินใจซื้อ

ประการสุดท้าย การพิจารณาบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย ผู้จำหน่ายเครื่องอัดเม็ดที่ดีควรสามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคและช่วยเหลือในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้

โดยสรุปแล้ว เมื่อจะตัดสินใจหาซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาประเภทของสัตว์ในฟาร์มกำลังการผลิตอาหารของเครื่องจักรที่เหมาะสมกับขนาดการดำเนินงานของเรา การทำงานของเครื่องที่เหมาะสมวัตถุดิบที่ใช้ ต้นทุนของเครื่อง และบริการหลังการขาย เลือกให้ดี เลือกให้เหมาะสมเพื่อผลประกอบการของธุรกิจ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook