สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ประโยชน์ต่อสุขภาพของผงรำข้าวสกัดน้ำมันที่มีใยอาหารสูง ในสัตว์และในคน (ปีที่ 2)

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer) เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก พฤติกรรมการบริโภคอาหารบทบาทอย่างมากในการก่อให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ ผู้คนจำนวนมากชื่นชอบการบริโภคอาหารจำพวกแป้งและอาหารที่มีไขมันสูง  รวมถึงเนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อแดง และเนื้อสัตว์ที่ผ่านการทอด ปิ้ง หรือย่าง ซึ่งอาหารเหล่านี้มีส่วนประกอบของใยอาหารต่ำ ซึ่งอาจทำให้ท้องผูกและปล่อยให้อุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่นานเกินไป เยื่อบุลำไส้จึงมีโอกาสสัมผัสกับสารก่อมะเร็งหรือสารพิษต่างๆ เป็นเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรัง และนำไปสู่กการเติบโตของเซลล์ผิดปกติที่เรียกว่า Aberrant crypt foci (ACF) เมื่อเวลาผ่านไป เซลล์เหล่านี้สามารถกลายเป็นเซลล์มะเร็ง (adenocarcinoma) ซึ่งสามารถกระจายสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ใยอาหารซึ่งเป็นส่วนของอาหารที่ไม่ถูกย่อยในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น แต่จะไปสะสมและช่วยส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดในลำไส้ใหญ่ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ ซึ่งใยอาหารเป็นส่วนประกอบที่พบได้ในอาหารจำพวกผัก ผลไม้ ถั่ว และธัญพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งรำข้าวมีไฟเบอร์สูงและสารอาหารสำคัญอื่นๆ ที่ดีต่อร่างกายของเรา เช่น กรดไฟติกที่สามารถต่อสู้กับการอักเสบและลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของรำข้าวสกัดน้ำมันต่อการลดการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการทำลายดีเอ็นเอ และการยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในเซลล์และในหนูทดลอง ซึ่งยังไม่มีการศึกษามาก่อน รวมถึงศึกษาความปลอดภัยของการรับประทานรำข้าวสกัดน้ำมันเมื่อมีการรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานในหนูทดลอง และการศึกษาศักยภาพในการลดกระบวนการอักเสบในผู้ป่วยลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้

สวก. จึงสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ “ประโยชน์ต่อสุขภาพของผงรำข้าวสกัดน้ำมันที่มีใยอาหารสูง ในสัตว์และในคน (ปีที่ 2)”  โดยมี รศ.ดร. เอกราช   เกตวัลห์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อศึกษาศักยภาพของผงรำข้าวสกัดน้ำมัน ต่อการลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในสัตว์ทดลองและในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังปีที่ 2 ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยของปีที่ 1 ที่ได้ทำการวิเคราะห์สารสำคัญของผงรำข้าวสกัดน้ำมัน และศึกษาในหลอดทดลอง ทดสอบศักยภาพของรำข้าวสกัดน้ำมันที่ผ่านสภาวะการจำลองการย่อยต่อการลดการอักเสบ ลดออกซิเดทีฟสเตรส การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ และการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CaCo-2 cells)  และได้ศึกษาในสัตว์ทดลอง ได้แก่ การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังในหนูทดลองไปแล้ว

โครงการวิจัยนี้ทำให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพของผงรำข้าวสกัดน้ำมันต่อการต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการทำลายดีเอ็นเอ และการยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในเซลล์และในหนูทดลอง ศักยภาพของผงรำข้าวสกัดน้ำมันต่อการต้านการอักเสบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะการอักเสบลำไส้เรื้อรัง หรือ Inflammatory Bowel Disease (IBD) และการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางด้านความปลอดภัยและความเป็นพิษระยะกึ่งเรื้อรังในการบริโภคผงรำข้าวสกัดน้ำมัน และเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประโยชน์เชิงสุขภาพของผงรำข้าวสกัดน้ำมัน เพื่อส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง  เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของข้าวให้เกิดมูลค่าสูงสุด

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook