สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพาสำหรับวัดความหวานของผลไม้

เมื่อกล่าวถึงเครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพา หลายคนอาจจะคิดไปถึงเครื่องวัดเบาหวานกันไปเลย แต่ในบทความนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องการวัดระดับความหวานของผลไม้ด้วยเครื่องมือที่เราเรียกกันว่า เครื่องวัดระดับน้ำตาลหรือความหวานหรือจะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าเครื่องวัดค่าบริกซ์ก็ได้ ภาษษอังกฤษเรียกว่า Refractometer หรือ Brix Meter ที่เป็นเครื่องมือสำหรับวัดดัชนีการหักเหของแสงจากตัวอย่างของน้ำผลไม้แล้วแปลงค่าดัชนีที่วัดได้ออกมาเป็นค่า Brix โดยเราสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลไม้ เพราะไม้ผลหลายชนิดจะมีความหวานเป็นตัวชี้วัดความแก่ ความสุก ของผลไม้เพื่อวางแผนการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม โดยหากวัดได้ค่าความหวานที่เหมาะสมจึงจะเริ่มทำการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ผลผลิตมีรสชาติตอบโจทย์ผู้บริโภค

หากจะเอ่ยถึงประโยชน์ของเครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพาสำหรับวัดความหวานของผลไม้ คงจะต้องยกให้เรื่องของประโยชน์ในการประเมินความแก่ของผลไม้ที่แม่นยำและวัดผลได้รวดเร็ว ผลไม้ที่เก็บเกี่ยวในระยะสุกที่เหมาะสมกับผลไม้แต่ละชนิดจะทำให้ผลไม้มีกลิ่น สีและรสชาติที่ดีกว่า ผลไม้ที่อ่อนเกินไปหรือแก่เกินไป ทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้นและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมยังทำให้อายุการเก็บรักษาของผลไม้นานขึ้น ลดความเสียหายระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาไม่เกิดการสูญเสียผลผลิต และยังทำให้เกษตรกรสามารถทำการวางแผนเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สำหรับการเลือกซื้อเครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพาสำหรับวัดความหวานของผลไม้นั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เราควรต้องพิจารณา เพราะในท้องตลาดมีเครื่องมือชนิดนี้ให้เลือกหาได้ ตั้งแต่เครื่องวัดแบบอะนาล็อกที่ราคาไม่สูงมาก ไปจนถึงเครื่องวัดบริกซ์แบบดิจิทัลที่ราคาสูงขึ้น สิ่งสำคัญคือการปรับค่าหรือเทียบค่าเครื่องวัดให้เป็นค่าศูนย์เสมอเมื่อใช้งานเสร็จ เพื่อให้การอ่านค่าในครั้งต่อไปมีความแม่นยำ ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีรายละเอียดระบุมาในคู่มืออยู่แล้ว

ส่วนของการสุ่มตัวอย่างผลไม้เพื่อใช้ในการทดสอบระดับความหวานด้วยเครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพานั้น ควรจะมีการตรวจวัดกระจายไปในแต่ละต้นในสวนผลไม้ให้ทั่วถึงเพื่อให้ได้ความแม่นยำมากขึ้น เพราะผลไม้ต่างๆ แม้ว่าจะอยู่ในสวนเดียวกันแต่บางจุดบางพื้นที่อาจได้รับแสงแดดมากกว่า ซึ่งอาจจะทำให้ผลไม้สุกเร็วกกว่าพื้นที่อื่นๆ ได้ สำหรับการแยกตัวอย่างน้ำผลไม้นั้นควรเลือกใช้น้ำผลไม้ที่ไม่เจือปนเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัดค่าความหวานยิ่งขึ้น

การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ทำให้การทำเกษตรสามารถวางแผนได้ดีขึ้น เมื่อนำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาและทักษะของเกษตรกรมืออาชีพจะยิ่งทำให้การทำการเกษตรสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจได้  ส่วนเกษตรกรรายใดถนัดใช้อุปกรณ์แบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้ปริมาณผลผลิตสูงขึ้น เพื่อยกระดับวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook