สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปลานวลจันทร์ การเพาะพันธุ์และการวางไข่

ปลานวลจันทร์เป็นปลาที่มีลักษณะรูปร่างตัวยาว มีเส้นยาวตามลำตัวเห็นได้ชัดเจน ครีบหางเว้าลึกมีรูปลักษณะคล้ายส้อม ตัวเต็มวัยมีความยาวของลำตัวถึง 150 เซนติเมตร หนักมากกว่า 10 กิโลกรัม โดยทั่วไปจะพบว่าปลานวลจันทร์อาศัยอยู่ในทะเล เป็นปลาที่มีความปราดเปรียว ว่ายน้ำได้คล่องแคล่วรวดเร็ว ชอบว่ายเวียนอยู่บริเวณผิวน้ำ

ในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่ ปลานวลจันทร์จะว่ายน้ำแล้วมารวมตัวกันเป็นฝูง ทั้งฝูงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อทำการผสมพันธุ์และวางไข่ในบริเวณชายฝั่งทะเล หรือรอบแมวปะการังตามเกาะต่างๆ ที่มีสภาพสมบูรณ์ ไข่ปลานวลจันทร์และตัวอ่อนจะรออยู่ตามผิวน้ำเป็นเวลา 14 ถึง 21 วัน โดยลูกปลาอ่อนจะว่ายเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณป่าชายเลนหรือทะเลสาบน้ำเค็มเพราะเป็นถิ่นที่อยู่ที่อุดมไปด้วยอาหารธรรมชาติประเภทแพงตอนพืชและสัตว์เล็กๆ

ปลานวลจันทร์พบได้ในเขตมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค รวมไปถึงชายฝั่งทะเลที่มีอุณหภูมิของน้ำประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียสและจะพบได้มากในบริเวณที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน ปลาชนิดนี้มีความทนทานต่อความเข้มได้สูงสำหรับในบ้านเราแล้วพบปลานวลจันทร์ครั้งแรกบริเวณบ้านคลองวาฬจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลาพันธุ์นี้จะเข้าสู่ภาวะเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุครบ 5 ปีหรือมีความยาวประมาณ 100 เซนติเมตรโดยปลานวลจันทร์เพศเมียสามารถให้ใครได้ประมาณ 1,000,000 ฟองสำหรับแม่ปลาที่มีน้ำหนักตัว 5 กิโลกรัมขึ้นไป โดยจะเริ่มพัฒนาระบบการสืบพันธุ์ในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม และเริ่มวางไข่ในเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนความพร้อมของปลาที่จะผสมพันธุ์สามารถสังเกตได้จากขนาดของช่องท้องตัวเมียอย่างเห็นได้ชัด ส่วนปลาตัวผู้จะมีน้ำเชื้อสีขาวขุ่นไหลหากรีดเบาๆบริเวณท้อง ในการผสมพันธุ์ปลาจะว่ายน้ำไล่กันไปมา โดยตัวผู้จะใช้ปากบุญทองของตัวเมียเพื่อกระตุ้นให้มีกรวาางไข่

ปลานวลจันทร์ทะเลมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป ไข่ปลามีลักษณะกลมใสเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 2.5 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอ่อนส่วนใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ส่วนไข่ที่เสียมีลักษณะขุ่นและจมลงสู่ก้นถังไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะมีลักษณะโปร่งใสไม่มีการพัฒนาการของตัวอ่อนภายในไข่ ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วบางส่วนจะจมลงก้นบ่อ แต่ไข่ที่มีคุณภาพดีส่วนใหญ่จะลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ ให้เราทำการรวบรวมไข่ในช่วงเช้า นำไข่มาล้างให้สะอาดกรองด้วยผ้ากรองขนาดช่องตาแตกต่างกันไปเพื่อแยกสิ่งสกปรกออกจากไข่ แล้วจึงนำไข่ที่สะอาดไปฟักในถังกลมที่มีความจุประมาณ 200 ลิตรแล้วให้ตีฟองอากาศเบาๆ

แค่นี้เราก็ได้ลูกปลามาเพื่ออนุบาลและดูแลต่อ รอเวลานำออกขายและขยายพันธุ์ต่อไปได้แล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook