สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การปลูกมะเขือเทศในกระถาง

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลูกมะเขือเทศไว้รับประทานกันแบบง่าย ๆ เพียงแค่มีพื้นที่ให้ตั้งวางกระถางที่ใช้ปลูกเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ โดยจะเริ่มตั้งแต่วิธีการเพาะเมล็ดการปลูกเลี้ยง จนถึงมีลูกให้เก็บรับประทานได้ครับ

สิ่งที่เราจะต้องมีลำดับแรกก็คือผลมะเขือเทศสด ๆ นี่แหละครับ ลองมองหาที่ในก้นครัวของเราก่อนก็ได้นะครับ โดยเราจะเลือกผลของมะเขือเทศที่แก่ได้ที่แล้วนำมาผ่าออก เพื่อที่จะนำเมล็ดมาใช้ในการเพาะต้นกล้านั่นเอง จากนั้นก็ให้นำเมล็ดมะเขือเทศมาผ่าออกได้เลยครับ แล้วขูดเมล็ดมะเขือเทศใส่ลงในกระชอนให้หมดเลยนะครับ  แล้วให้ใช้น้ำสะอาดมาล้างเมือกลื่นออกให้หมด แล้วนำไปผึ่งลมและทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วเก็บเมล็ดใส่ภาชนะไว้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการเพาะต้นกล้าต่อไป

ต่อมาให้เตรียมดินที่จะใช้ในการเพาะปลูก แบบดินถุงสำเร็จรูปที่มีการผสมกับมะพร้าวสับและปุ๋ยคอกมาแล้วใส่ไว้ในกระบะจิ๋วที่เราจะเพาะมะเขือเทศ  หลังจากนั้นให้นำเมล็ดมะเขือเทศที่เราได้เตรียมไว้มาหยอดลงไปให้ทั่วได้เลยครับเสร็จแล้วให้เทดินปิดกลบเมล็ดมะเขือเทศให้สนิท แล้วนำฟ้อกกี้ฉีดน้ำมาฉีดพรมไปให้ทั่ว พอฉีดน้ำจนทั่วแล้วก็นำไปตั้งไว้ในร่มและเฝ้าดูการเจริญเติบโตได้เลยครับ

เมื่อเพาะเมล็ดผ่านไปได้ 4 วันตอนนี้เริ่มมีการงอกของเมล็ดให้เห็นบ้างแล้ว ให้นำต้นมะเขือเทศมาตั้งวางรับแสงแดดและใช้ฟ้อกกี้ฉีดให้น้ำกับต้นมะเขือเทศได้เลย ช่วงนี้ก็ให้เลี้ยงดูตามปกติรอจนกว่าต้นกล้าเริ่มแข็งแรงและมีการแตกยอดมีใบจริงออกมา เราก็จะแยกไปปลูกในกระถางกระถางพลาสติกขนาดประมาณ 6 นิ้วที่ใส่ดินผสมกับปุ๋ยคอกไว้แล้ว จากนั้นนำต้นกล้ามะเขือเทศที่จะแยกปลูกมา แล้วใช้ไม้ลูกชิ้นอันเล็กๆ เสียบเข้าไปที่รูของก้นกระบะเพาะชำเพื่อที่จะดันต้นกล้ามะเขือเทศออกมา แล้วนำต้นกล้าลงปลูกในกระถางที่เตรียมไว้และใส่ดินลงไปให้เต็ม พร้อมทั้งให้น้ำและนำไปวางในบริเวณที่มีแสงทั้งวัน และเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ช่วงนี้จะสังเกตเห็นว่าใบของต้นมะเขือเทศเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ลำต้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่และสูงขึ้นตามลำดับหลังจากนี้เราจะนำต้นมะเขือเทศมาเปลี่ยนถ่ายกระถางอีกครั้งให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อให้ต้นมะเขือเทศมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น

นำต้นมะเขือเทศที่จะเปลี่ยนถ่ายมาเตรียมไว้จะใช้เป็นกระถางพลาสติกขนาด 11 นิ้วหรือจะใช้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ และเฝ้าดูการเจริญเติบโตต่อไป จนต้นมะเขือเทศแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วจะเริ่มมีการแทงดอก โดยดอกที่ออกมาจะเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง ซึ่งดอกที่มีความสมบูรณ์ก็จะติดเป็นลูกมะเขือเทศและพร้อมที่จะเจริญเติบโตและมีผลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับจนเราสามารถนำมารับประทานได้

เป็นไงบ้างครับ วิธีการปลูกมะเขือเทศในกระถางไว้เพื่อรับประทานในบ้านไม่ต้องใช้พื้นที่มากมาย ที่ทุกคนก็สามารถทำเองได้แบบง่ายๆ  การเกษตรง่ายๆ ที่รอให้เราลงมือทำครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook