สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปูนา แปดขาพาสร้างรายได้

ตามธรรมชาติปูนาจะอยู่ในท้องนา ไม่มีคุณค่าและยังเป็นศัตรูของเพื่อนๆเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าว แต่จากการสังเกตและพบโอกาสว่าสามารถที่จะนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริมได้ เพราะปูนาจะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน ตัวเมียจะให้ไข่มากถึง 1,000 ฟองในแต่ละครั้ง หากเราจะนำปูนามาเลี้ยงเพื่อการขยายพันธุ์จำหน่ายก็จะเป็นรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่ง

ปูนาสามารถนำมาเพาะเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์ สามารถอยู่และเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีอาหารและน้ำที่เพียงพอ การลงทุนก็ไม่มาก ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ และบ่อปูนซีเมนต์สำหรับการเพาะเลี้ยงในครั้งแรก

การเตรียมบ่อปูนซีเมนต์เพื่อเลี้ยงปูนานั้น เราจะใช้บ่อปูนสำเร็จรูปขนาด 2*3*1 เมตร ทำหลังคาสูงเพื่อให้อากาศปลอดโปร่งและให้ร่มเงา  เทพื้นปูนด้านล่างแล้วเสริมท่อ PVC เพื่อการถ่ายเทน้ำ ใส่ดินรองพื้นสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร หรือทำเป็นบ่อดินก็ได้นะครับ เป็นการเลี้ยงด้วยวิธีปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยการปลูกพืชผักหรือพรรณไม้น้ำ เพื่อปูจะใช้เป็นแหล่งอาหารไปด้วยในตัว เช่น ผักบุ้ง ผักตบชวา ก็ได้

ในบ่อเลี้ยงปูนานั้นควรทำน้ำแบบสปริงเกอร์ไว้บ่อละ 1 หัวเพื่อเป็นการให้น้ำแบบธรรมชาติทำให้ดินมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลา หาเศษไม้หรือทางมะพร้าวมาให้ปูสามารถเป็นที่ซ่อนตัวได้ การเลี้ยงให้ใส่ปูตัวผู้และปูเมียอย่างละเท่า ๆ กันในแต่ละบ่อ

เมื่อสังเกตว่าปูเริ่มจับคู่กันแล้ว ให้จับแยกให้มาอยู่ในรูเดียวกัน เฝ้าดูจนกว่าปูจะออกลูกตัวเมียจึงจะออกจากรู ช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 40-45 วัน หลังจากลูกปูมีอายุได้ 3-45 วัน จะต้องเลี้ยงด้วยไข่แดงต้มสุก เมื่อโตขึ้นแล้วให้เลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 30-45 วัน เราก็สามารถจับไปขายได้แล้วครับ

ปูนา 1 ชุดจะใช้เวลาเลี้ยงจนถึงการจำหน่าย จะใช้เวลาประมาณ 75-90 วันหรือเกิน 3 เดือน จึงจะจับขายเป็นปูจ๋าหรือปูทอดได้ แต่ถ้าปูมีอายุถึง 6 เดือน ก็จะขายเป็นพ่อแม่พันธ์ได้เช่นกัน ปูนา 1 ตัวจะสามารถให้ลูกได้ประมาณ 700-800 ตัว และมีอัตรารอดสูงถึง 500 ตัว จำหน่ายในราคาขายส่ง กก.ละ 50 บาท ส่วนพ่อแม่พันธุ์ปูนาจะขายคู่ละ 50-100 บาท และต้องเป็นปูที่แข็งแรงสามารถใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้

ส่วนปูนาตัวที่ไม่แข็งแรงให้ขายเป็นปูกิโลเพื่อการทำเป็นอาหาร ได้ทั้งปูดอง และปูสดราคา กก.ละ 100-180 บาท ขึ้นอยู่ที่ขนาดตัว ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปูจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 20,000-30,000 บาททีเดียวครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook