สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ตู้ฟักไข่ และการคัดไข่เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง

ตู้ฟักไข่ เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการควบคุมสภาวะแวดล้อมในการฟักไข่ได้อย่างดี เพราะเพื่อนๆเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ต่างมีความคาดหวังให้ไข่ที่ฟักเกิดได้เต็ม 100%  หากเราฟักด้วยสภาพแบบธรรมชาตินั้นเราอาจจะควบคุมไม่ง่ายเลยครับ ดังนั้นตู้ฟักไข่จึงมีประโยชน์แก่พวกเราไม่น้อยเลยครับ

อย่างเช่นเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการฟัก ก็ต้องปรับให้เหมาะกับอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์ที่เราจะฟัก และยังต้องคำนึงถึงเรื่องขนาดของฟองไข่และความพรุนที่จะฟักด้วย อีกทั้งอุณหภูมิในแต่ละช่วงของการฟักก็แตกต่างกัน เพราะเมื่อตัวอ่อนเริ่มมีความอุ่นในฟองไข่ เราก็ต้องปรับอุณหภูมิในตู้ให้ลดลงบ้าง และอาจจะต้องใช้ตัวควบคุมความเย็นเข้าช่วยด้วยก็ได้ครับ และตู้ฟักไข่ยังช่วยทำให้ภูมิอากาศในตู้มีความเสถียรอีกด้วย

ในส่วนของความชื้นนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่ตู้ฟักไข่ช่วยได้อย่างมาก เพราะในช่วงที่ตัวอ่อนกำลังเจริญเติบโตจะต้องมีความชื้นพอเหมาะ เพราะระหว่างฟักไข่นั้นความชื้นจะระเหยไปมาก เราจึงต้องใช้ตู้ฟักไข่ในการควบคุมความชื้น และเติมน้ำในรางใส่น้ำตลอด เพื่อให้ไก่ที่ฟักออกมามีขนนุ่มสวย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการควบคุมการหมุนเวียนของอากาศในขณะที่ฟักไข่ ทั้งเรื่องของการระบายลมร้อน การหมุนเวียนของออกซิเจน เพื่อให้ตัวอ่อนมีอัตราการรอดสูงขึ้น และเกิดการฟักไข่ที่ให้ผลผลิตได้สูง

ด้วยการพัฒนาปรับปรุงตู้ฟักไข่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีออบชั่นใหม่ๆ ให้เพื่อนๆเกษตรกรได้เลือกมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะตัวเลือกในการช่วยกลับไข่ ที่ต้องถือว่ามีความสำคัญสำหรับการฟักไข่ครับ เพราะเวลาฟักไข่เราต้อขยันกลับไข่บ่อยๆ ทำให้เราเสียเวลาไปกับการกลับไข่เยอะมาก พอตู้ฟักไข่มีทางเลือกในการกลับไข่ให้เราได้ทุกๆ ชั่วโมง ก็ทำให้เรานำเวลาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากขึ้นเลยครับ

เมื่อเรามีอุปกรณ์ดีๆ แล้ว ตอนนี้เราต้องมาใส่ใจกับกระบวนการคัดไข่ที่จะนำมาฟักครับ เพราะมีผลไม่น้อยเช่นกัน ไข่ไก่สำหรับฟักที่ดีต้องมีน้ำหนัก 50 กรัมขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 กรัมนะครับ เปลือกไข่สมบูรณ์ มีทรงสวย เปลือกไข่หนาและเรียบ เมื่อนำไข่ไปส่องไฟดูต้องไม่มีช่องอากาศและก้อนเลือดใหญ่ในฟอง รวมทั้งเราจะไม่นำไข่แฝดไปฟักกันนะครับ เพราะมีโอกาสรอดต่ำมาก ไข่ทุกฟองที่นำไปฟักต้องสะอาด ป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เข้าไปในตู้ฟักนะครับ แล้วเราจึงนำไข่เหล่านั้นไปรมควันฆ่าเชื้ออีกรอบก่อนนำไปเข้าตู้ฟักไข่ครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook