สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน

กุ้งฝอยเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก โดยลูกกุ้งฝอยขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายกับลูกกุ้งก้ามกรามมาก แต่มีลักษณะเด่นที่สามารถแยกได้ระหว่างลูกกุ้งก้ามกรามกับลูกกุ้งฝอยคือกรีของกุ้งฝอยจะมีฟันด้าน โดยฟันจะมีไม่เกิน 7 ซี่ ส่วนด้านล่างมีฟันเพียง1-2ซี่ ขณะที่กรีของกุ้งก้ามกรามมีลักษณะโค้งขึ้น มีฟันหยักด้านบนจำนวนมาก กุ้งฝอยนั้นจะมีลักษณะลำตัวใส เปลือกหุ้มตัวบาง ขนาดความยาวอยู่ระหว่าง 15 ถึง 54 มิลลิเมตร

โดยทั่วไปกุ้งฝอยพบได้ตามแม่น้ำและลำคลองต่างๆ มักอาศัยซ่อนตัวอยู่ตามใต้ก้อนหินระหว่างพรรณไม้น้ำต่างๆตามปกติจะพบกุ้งฝอยอยู่ในน้ำลึกไม่เกิน 1 เมตร กุ้งฝอยนั้นเลี้ยงตัวเองด้วยการกินอาหารทั้งพืชและสัตว์ แต่ชอบกินของเน่าเปื่อยเป็นอาหารมากที่สุด มีพฤติกรรมชอบหากินเวลากลางคืน แต่อย่างไรก็ตามยังสามารถกินอาหารกลางวันได้ แต่หากปริมาณออกซิเจนต่ำการกินอาหารก็จะลดน้อยลงไปด้วย

กุ้งฝอยเป็นสัตว์น้ำที่มีรสชาติดีและมีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งโปรตีน แคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ จึงทำให้เป็นที่นิยมในการบริโภคกันมาก สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด ที่นิยมรับประทานกันมากที่สุด คือ กุ้งเต้น รองลงมาคือกุ้งฝอยทอด พล่ากุ้ง กุ้งต้มหวาน ต้มเค็ม ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติถูกปากคนไทยเราครับ นอกจากจะเป็นอาหารของมนุษย์แล้ว กุ้งฝอยยังมีความสำคัญในระบบห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ เนื่องจากเป็นอาหารของปลาได้เกือบทุกชนิด ใช้ในการอนุบาลปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งปลาที่เรารับประทานเนื้อและปลาสวยงาม จนทำให้เกิดเป็นอาชีพเลี้ยงกุ้งฝอยขึ้นมาครับ

เพราะในปัจจุบันแหล่งน้ำมีการเสื่อมโทรมตื้นเขินและถูกบุกรุก ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งฝอยลดลงส่งผลให้ราคาของกุ้งฝอยสูงขึ้น การเลี้ยงกุ้งฝอยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ เพราะกุ้งฝอยขยายพันธุ์ง่ายและเลี้ยงไม่นาน เพียงแค่เราเตรียมบ่อปูน ใส่จอกแหน และท่อออกซิเจนให้พร้อม แนะนำให้ใช้น้ำประปาเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับ แต่ให้เติมเกลือทะเลลงไปในบ่อเพื่อลดคลอรีนในน้ำประปาแล้วหมักน้ำทิ้งไว้ราว 24 ชั่วโมง ค่อยนำนำกุ้งมาใส่ในกะละมัง เพื่อปรับสภาพ และคัดตัวที่ตายออก ก่อนนำลงบ่อปูน แล้วให้อาหารกุ้งฝอยหรืออาหารปลาดุกผสมไข่แดงต้มสุก วันละ2-3ครั้ง ให้ไส้เดือนเป็นอาหารเสริมบ้าง ไม่เกิน 14 วัน กุ้งฝอยก็มีไข่แล้วครับ เราต้องจับแยกบ่อเพื่อขยายพันธุ์ พอสลัดไข่แล้ว ก็ต้องจับแยกบ่ออีกครั้งนะครับ กันกุ้งกินตัวอ่อนครับ

เห็นไหมครับว่าการเลี้ยงกุ้งฝอยนั้นไม่ยุ่งยากเลย และยังเป็นสัตว์น้ำจืดตัวเล็กๆ ที่ราคาดี และมีตลาดรองรับอยู่มาก ใครมีความชอบสัตว์น้ำเป็นทุนเดิม ก็สามารถนำมาสร้างรายได้เพิ่มเติมได้นะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook