สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

แกลบ ใช้ได้สารพัดประโยชน์

หากย้อนกลับไปในสมัยอดีต เพื่อนๆ เกษตรกรหลายท่านคงคิดว่าแกลบนั้นไม่มีประโยชน์เพราะไม่สามารถที่จะใช้รับประทานเป็นอาหารได้ แต่ในปัจจุบันนั้นกลับตรงกันข้ามกับเมื่อก่อนครับ เพราะมีเพื่อนๆ เกษตรกรหลายท่านที่นำแกลบที่ได้จากข้าวนั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ทำปุ๋ยพืช หรือการใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ตลอดจนสามารถใช้เป็นวัสดุในการผลิตสิ่งก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมากมายเลยที่เดียวครับ เห็นไม่ล่ะว่าแกลบข้าวที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันและคิดว่าไร้ประโยชน์นั้น หากนำมาศึกษาและแปรรูปแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อีกมากมาย

แต่เราควรที่จะทราบก่อนว่าแกลบนั้นมีหลากหลายชนิดและแต่ล่ะชนิดนั้นมีวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไป แต่ถึงอย่างไรแล้วแกลบทุกชนิดก็ต่างเกิดจากรวงข้าวที่ผ่านการสีมาแล้วทั้งนั้นครับ  เพราะอย่างนั้นประเภทของแกลบจึงถูกจำแนกมาจากกรรมวิธีการทำแกลบแต่ล่ะชนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยแกลบนั้นเมื่อนำมาเผาไหม้จะจำแนกได้เป็นสามชนิด คือ ขี้เถ้าแกลบเทา โดยจะมีลักษณะเป็นเถ้าสีเทาเนื้อแข็ง ต่อมาคือขี้เถ้าแกลบขาวจะมีลักษณะสีขาวเป็นผงๆ

ส่วนขี้เถ้าแกลบที่จะมาแนะนำกรรมวิธีในการผลิตในวันนี้ก็คือ ขี้เถ้าแกลบดำครับ โดยขี้เถ้าแกลบดำนั้นมีประโยชน์กับชาวเกษตรกรอย่างเราๆมากเลยครับ เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ในการใช้บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วแถมยัง สามารถนำมาใช้บำรุงดินเพื่อการเกษตรได้อีกด้วยครับ โดยประโยชน์ของแกลบดำที่มีต่อดินนั้นมีทั้งช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ดินและยังทำให้ดินร่วยนั้นอุ้มน้ำได้ดีขึ้นอีกด้วยครับ กรรมวิธีในการทำแกลบดำนั้นก็ไม่ยากเพียงแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากครับ

โดยวิธีทำให้เริ่มจากการหาพื้นที่บริเวณที่โล่งกว้างพอสมควร จากนั้นจึงขุดหลุมเป็นวงกลมหรือหากจะขุดเป็นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านเท่ากันก็ได้ โดยหลุมนั้นจะต้องมีเส้นผ่าสูตรกลางตามจำนวนที่เราต้องการจะเผาแกลบนั้น โดยอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร และมีส่วนสูง 50 เซนติเมตรครับ  จากนั้นก็เตรียมถังน้ำมันที่ไม่ใช้แล้วหรือวัสดุที่คล้ายกับถังน้ำมันแต่จะต้องเป็นโลหะเหมือนกันก็สามารถใช้แทนกันได้ครับ และให้ทำการก่อกองไฟตรงกลางหลุมรอจนไฟลุกไหม้เป็นสีแดง จากนั้นก็นำวัสดุหรือถังน้ำมันที่เตรียมไว้มาตั้งครอบบนบริเวณกองไฟและนำแกลบเทรอบๆถัง ให้อยู่ในปริมาณสูงกว่าบ่อเล็กน้อยครับ เมื่อรอเวลาให้แกลบเผาไหม้จนเสร็จ โดยสังเกตได้จากสีของแกลบที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำจากนั้นก็ให้ทำการเกลี่ยและดับไฟลงโดยการค่อยๆฉีดน้ำในบริเวณกองไฟที่เผาไหม้แกลบอยู่เพียงเท่านี้เราก็จะได้แกลบดำแล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook