สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปอเทือง ดอกสวยประโยชน์เยอะ

ทุ่งปอเทือง น่าจะเริ่มได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามกระแสของการโพสต์ภาพสวย ๆ ในหน้าสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ จนทำให้หลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับพืชชนิดนี้กันมากขึ้น ต้นปอเทืองนั้นนอกจากจะปลูกไว้เพื่อความสวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์หลากหลายที่คนโบราณเขาทราบกันมาช้านานแล้วครับ โดยเฉพาะในแง่ของเกษตรกรรม ที่เรามักปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยกลบหน้าดินให้แก่พืชชนิดอื่น เนื่องจากในปอเทืองนั้นมีสารไนโตเจนสู งซึ่งเป็นสารที่สามารถพบได้ทั่วไปในพืชจำพวกถั่ว และหากเพื่อนๆ เกษตรกรท่านใดมีปัญหาเรื่องหน้าดินพังทลายแล้ว ยังสามารถใช้ต้นปอเทืองมาปลูกเป็นพืชคลุมกันดินพังได้อีกด้วยครับ ในแง่ของปศุสัตว์นั้น เพื่อนๆ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์จำพวกโคกระบือไว้ใช้งาน หรือเพื่อผลิตเป็นผลผลิตหลักนั้นนิยมปลูกต้นปอเทืองไว้เพื่อใช้เป็นอาหารให้แก่โคกระบือในฟาร์ม และยังสามารถใช้ดอกของปอเทืองเป็นอาหารสุกรได้ด้วยครับ

กลับมาดูที่ประโยชน์ในครัวเรือนเราเองกันบ้าง ดอกของปอเทืองนั้นเราสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้ ไม่ว่าจะเป็น เมนูแกงอ่อม แกงเลียง เป็นต้น ยนอกจากนำมาปรุงอาหารแล้วเรายังสามารถนำลำต้นของปอเทืองไปผลิตเป็นกระดาษได้ เนื่องจากลำต้นนั้นมีกากใยที่ดีเหมาะสำหรับการนำไปผลิตกระดาษครับ

ต้นปอเทืองมีลักษณะเด่นที่ดอกสีเหลืองสดใส เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ มีใบสีเขียวอ่อนเรียวยาวขึ้นรอบๆ ลำต้นสลับกันพอประมาณ มีลำต้นที่อ่อนสีเขียวอ่อน ผลของปอเทืองมีลักษณะเรียวยาวคล้ายถั่ว เพราะพืชชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในตระกูลถั่วนั่นเองครับ ผลมีสีเขียวอ่อน ในฝักประกอบไปด้วยเมล็ดจำนวนสูง

การปลูกต้นปอเทืองนั้นเริ่มจากการพรวนดินและใส่ปุ๋ยคอก จากนั้นก็ไถแปลง ตากดินไว้ประมาณ 10-14 วัน ก่อนที่จะทำการปลูกต้นปอเทือง โดยสามารถปลูกได้ด้วยวิธีหว่านเมล็ด ทั้งหว่านลงไปในแปลงที่เตรียมไว้หรือจะปลูกเป็นแถวก็ได้ครับ โดยเว้นระยะห่างระหว่างหลุมและแถวได้ตามที่ต้องการ หากเป็นดินที่ผ่านการทำนามาก่อนนั้นก็ไม่จำต้องรดน้ำต้นปอเทืองเพราะในดินมีความชุ่มชื้นมากอยู่แล้ว แต่หากเป็นดินปกติก็ให้รดน้ำบ้าง โดยนิยมปลูกต้นปอเทืองในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือนหลังการปลูกก็สามารถเก็บดอกขายได้หรือจะตัดลำต้นเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ก็สามารถตัดได้ในช่วงนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆ เกษตรกรที่เน้นผลผลิตจากฝัก อาจต้องรอถึง 4-5 เดือนครับ อาจจะรอนานกว่า แต่ก็ได้ผลผลิตและรายได้ดีกว่านะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกปอเทืองไว้เพื่อเป็นปุ๋ยก็ควรวางแผนปลูกล่วงหน้าก่อนการเพาะปลูกพืชหลัก ราวๆ 10 สัปดาห์ เพื่อให้ปอเทืองมีอายุราว 2 เดือนแล้วทำการไถกลบและหมักไว้ในดินเป็นปุ๋ยของดินต่อไปนะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook