สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หนอนนก สร้างรายได้

หนอนนกเป็นสัตว์ที่เกิดจากแมลงปีกแข็ง ซึ่งก็คือตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งนั่นเองครับ โดยปกติจะพบได้มากในทำเลที่มีอากาศชื้น เรามักจะนิยมใช้เป็นอาหารปลา ไก่ นก รวมทั้งสัตว์ปีกชนิดอื่น เพราะในหนอนนกนั้นมักจะพบโปรตีนสูง มีผลดีต่อร่างกายของสัตว์ที่เราเลี้ยง เพราะแบบนี้จึงทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่นำหนอนนกไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีเพื่อนเกษตรกรบางกลุ่มทำฟาร์มเพาะพันธุ์หนอนนกขายเป็นอาชีพ  ซึ่งสร้างรายได้ได้อย่างดีเลยครับ เพราะเป็นที่ต้องการในตลาดเกษตรกรรมอย่างมาก

หนอนนกนั้นมีลักษณะตัวยาวเรียว ความยาวแต่ละตัวจะเท่ากัน มีผิวเป็นปล้องๆ มีเปลือกสีน้ำตาลอมขาวเขียว ลักษณะจะคล้ายหนอนทั่วไป อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ อาศัยอยู่ตามต้นไม้สูงต่างๆชอบอยู่ตามที่ชื้น หรือพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น โดยมีอายุประมาณ 55-75 วันก่อนที่จะกลายเป็นดักแด้

วิธีการเลี้ยงหนอนนกเริ่มจากกการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนอนนกมาประมาณ 400-500 ตัว เพราะแม่พันธุ์หนึ่งตัวจะออกไข่ได้ประมาณวันล่ะ 1-2 ฟองครับ เมื่อจับมาได้แล้วก็นำมาใส่ในถาดอลูมิเนียมซึ่งภายในถาดนั้นจะต้องเตรียมอาหารไก่ใส่ไว้ด้วยและนำผักผลไม้ที่ล้างสะอาดและไม่มีสารปราบศัตรูพืชลงไปใส่ไว้ในถาด หรือจะใช้สำลีชุบน้ำผึ้งพอหมาดวางแทนก็ได้ เพื่อให้เป็นอาหารของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และอย่าลืมป้องกันไม่ให้แมลงตัวอื่นเข้ามายุ่งในพื้นที่ที่เพาะพันธุ์หนอนนก ซึ่งอาจจะใช้เป็นตาข่ายมุ้งวางคลุมชั้นสำหรับเลี้ยงหนอนนก หรือเลี้ยงในห้องที่มีมุ้งลวดมิดชิด เพราะหากปล่อยไว้อาจทำให้เสียหายต่อหนอนนกที่เพาะเลี้ยงไว้ได้ ต้องหมั่นเติมน้ำในถาด และทำการเปลี่ยนถาดเมื่อมีมูลของหนอนมากเกินไป

จากนั้นก็รอเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์และนำตะแกรงมากรองไข่ออกจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ด้วยวิธีการร่อน โดยร่อนไข่ใส่ไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้แล้วจึงค่อยนำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แยกออกจากไข่อีกรอบ พร้อมนำไปใส่ไว้ในถาดอลูมิเนียมใหม่ เพื่อทำการผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติและวางไข่ใหม่อีกรอบ เมื่อฟักเป็นตัวก็สามารถนำไปขายได้เลยครับ โดยราคาก็จะอยู่ที่ขีดล่ะ 40-80 บาท หากขายเป็นกิโลกรัมก็จะอยู่ที่กิโลกรัมล่ะ 300-500 บาทครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook