สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

สวก. กับการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อเตรียมการสู้ภัยแล้ง และกรอบวิจัยเร่งด่วน

การเสวนาเกี่ยวกับการเตรียมรับมือและจัดการภัยแล้งและกรอบการวิจัยเร่งด่วน ที่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดย สวก.จึงกำหนดกรอบวิจัยวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขและจัดการภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ตามกรอบวิจัยดังกล่าว คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการน้ำ ที่ สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่คณะผู้วิจัยจากกรมชลประทาน ทำให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำได้สะดวกขึ้นและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมมีน้ำใช้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ติดตามชมรายละเอียดทั้งหมดได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook