สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิกฤตอาหารโลก กับทางออกที่อยู่ตรงหน้า

การเสวนาที่กระตุ้นเตือนถึงประเด็นความมั่นคงอาหารที่กลายเป็นหัวข้อที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนทั่วโลก เมื่อมีรายงานว่าประชากรโลกร้อยละ 10 ตกอยู่ในสภาวะขาดอาหารจนส่งผลกระทบต่อการเติบโตและยังชีพ ผนวกกับแรงกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า ไวรัส โควิด 19 ที่ทำให้การขนส่งเกิดการล่าช้าหรือหยุดชะงัก จนเกิดการสูญเสียอาหารตั้งแต่แหล่งผลิตเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทุกประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการลดการสูญเสียอาหาร และสถานการณ์ความมั่นคงอาหารของประเทศไทยเป็นอย่างไร ติดตามรับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook