สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

“ความสำคัญอาหารโคนม ที่เกษตรกรควรรู้

การเสวนาเรื่องอาหารโคนม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยมอย่างโคนม ที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงยังคงคำนวนสูตรอาหารตามความต้องการโภชนะที่มีการใช้ในต่างประเทศ ที่มีสภาพการเลี้ยงและแหล่งของอาหารแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ทำให้ผลผลิตน้ำนมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการจัดการอาหารให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศจึงมีความสำคัญ สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงโคนมได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารลงได้อย่างเหมาะสม มาชมรายละเอียดทั้งหมดได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook