สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

กากถั่วเหลือง แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ควรรู้

ไทยเราผลิตกุ้งขาวเพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนถึง 260,000 ตัน/ปี ทำให้ต้องใช้อาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมผลิตกุ้งจำนวนมากกว่าร้อยล้านบาท ในขณะที่ปลาที่จะนำมาป่นตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง สวก.จึงสนับสนุนโครงการวิจัยที่นำกากถั่วเหลืองมาแปรรูปด้วยกระบวนการหมัก เพื่อใช้ทดแทนปลาป่นบางส่วนในกระบวนการเลี้ยงกุ้งขาว เป็นการนำเศษเหลือจากถั่วเหลืองมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันยังเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว และยังลดการจับปลาเพื่อนำมาทำปลาป่นลงได้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง รับชมเนื้อหาทั้งหมดได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook