สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

กล้วยเตี้ย สู้วาตภัย

ถ้าพูดถึงผลผลิตทางการเกษตรคู่เมืองกำแพงเพชร ก็คงจะหนีไม่พ้นกล้วยไข่เป็นแน่แท้ แต่รู้ไหมว่าจากเดิมที่กำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ถึงสี่หมื่นไร่ แต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ปลูกราวสามพันไร่เท่านั้น ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรปลูกน้อยลงเพราะความเสียหายที่ต้องประสบพบเจอจากพายุฤดูร้อน ที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกต้องทำการรื้อแปลงและหาหน่อใหม่มาปลูกทดแทนหลังจากได้รับความเสียหาย กลายเป็นต้นทุนในการผลิตที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โครงการดังกล่าวจะเป็นเช่นไร มาฟังได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook