สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ชุมชนฅน ป่า เหมี้ยง

แม่กำปองแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากมีมุมคลาสสิคให้เราถ่ายภาพสวยๆ และวิถีชีวิต slow life ของใครหลายคน รู้หรือไม่ว่าแม่กำปองยังมีวิถีการดำรงชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจซ่อนอยู่ สวก. ตระหนักถึงการสืบสานเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถยกระดับภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยในแผนงานวิจัยที่บูรณาการงานวิจัยที่จะยกระดับใบชาเหมี้ยงให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยให้ชุมชนมีส่วนรวม เรื่องราวจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook