สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ข้าวหอมมะลิระยะเม่า ข้าวอัจฉริยะบำรุงสมอง

ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจในสุขภาพกันอย่างมาก เราอาจได้ยินเรื่องราวของข้าวระยะเม่าหรือข้าวที่ยังอ่อนที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีโภชนาการสูง ในขณะที่ชาวนาจำนวนไม่น้อยยังเผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน สวก.เล็งเห็นที่โอกาสในการผลิตข้าวระยะเม่าที่ตอบโจทย์ตลาดผู้รักสุขภาพและยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการปลูกข้าว อีกทั้งเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าว ซึ่งเป็นโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวหอมมะลิระยะเม่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เรื่องราวจะเป็นเช่นไร ติดตามได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook