สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เบเกอรี่แป้งข้าว ประโยชน์ที่คาดไม่ถึง

การรับประทานเบเกอรี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยส่วนใหญ่ แต่รู้หรือไม่ว่าการทำขนมอบประเภทเบเกอรี่ส่วนใหญ่ที่เรารับประทานกันนั้นมีการผลิตแป้งข้าวสาลี โดยเราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศนับล้านๆ ตันต่อปี และในแป้งสาลีนั้นจะมีกลูเตนซึ่งปัจจุบันมีผู้บริโภคมีอาการแพ้กลูเตน สวก.จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่คณะผู้วิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในการผลิตขนมอบแบบตะวันตกอย่างเบเกอรี่ ที่ช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบแป้งข้าวสาลีจากต่างประเทศ และเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่แพ้กลูเตน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตข้าวที่หลากหลายขึ้น เชิญรับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook