สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปลูกเก๊กฮวย รวยกว่าที่คิด

งานวิจัยใดที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ สวก.พร้อมสนับสนุนทุนวิจัย  งานวิจัยเรื่องเครื่องอบแห้งดอกเก็กฮวยเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ช่วยให้การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตดอกเก็กฮวย ช่วยลดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังลดความสิ้นเปลืองพลังงาน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณของวัตถุดิบที่เกษตรกรบนพื้นที่โครงการหลวงดอยสะโงะที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ยกระดับการดำรงชีวิตของเกษตรกร รายละเอียดเป็นเช่นไรเชิญรับชมได้จากคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook