สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ยกระดับข้าวสังข์หยด ของดีเมืองพัทลุง

ข้าวชื่อดังจากเมืองพัทลุง ข้าวนี้ผลิตได้ที่พัทลุงเท่านั้น ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นหนึ่งในข้าว GI ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่ด้วยความท้อทายในกระบวนการผลิต ทั้งสภาพดินและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่เสถียรและได้ผลผลิตในปริมาณน้อย รวมทั้งความไม่แน่นอนของราคาตลาด สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้ข้าวสังข์หยดมีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ดันข้าวสังข์หยดพัทลุงเป็นเกรดพรีเมี่ยมที่ทั่วโลกยอมรับ รับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook