สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ตรงนี้ มีปูม้าแน่นๆ การกระจายตัวของปูม้าเพื่อจัดการทรัพยากรปูม้า

รู้กันหรือไม่ว่าหญ้าทะเลเป็นแหล่งการดำรงชีวิตที่สำคัญสำหรับปูม้า ทั้งเป็นที่อาศัยซ่อนตัวจากสัตว์ใหญ่และแหล่งอาหารบริเวณใกล้ฝั่งสำหรับปูม้าขนาดเล็ก เมื่อการศึกษาวิจัยที่ทางสวก.ได้ทำการสนับสนุนทุนวิจัยไปทำให้ชาวประมงปูม้ามีความเข้าใจเรื่องวงจรการเจริญเติบโตของปูม้ามากขึ้น เข้าใจการใช้ชีวิตและกระจายตัวของลูกปูม้ามากขึ้น และนำมาสร้างธนาคารปูม้า เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศเหมาะสม ทำให้เกิดการบริหารปูม้าอย่างยั่งยืน ติดตามชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook