สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปูม้า แปดขาฝ่าวิกฤต แนวทางจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

เมื่อมีการทำประมงและจับปูม้าในปริมาณสูงโดยไม่ได้คำนึงถึงวัยของปูม้า ทำให้ทรัพยากรปูม้าตามธรรมชาติลดลง จนกลายเป็นความท้าทายที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ไข อีกทั้งประเทศไทยเรายังได้รับการประเมินในโครงการการปรับปรุงและพัฒนาการประมงที่สนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานสากลหรือที่เรียกกันว่า Fishery Improvement Project : FIP ให้อยู่ในระดับ C สวก.จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยและให้ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืน รัมได้จากคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook