สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิธีการเลี้ยงปูม้า เลี้ยงแบบไหนปูม้าชอบ

การเลี้ยงปูม้าให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการจัดจำหน่ายในช่องทางตลาดต่าง ๆ นั้น ใช่ว่าจะทำกันได้ง่าย แต่ละระบบการเลี้ยงต่างมีวิธีการในการบริหารจัดการแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน ที่ควรมีพื้นที่บ่อราวครึ่งไร่ มีการปรับสภาพบ่อและแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะปล่อยลูกปูม้า และการเลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียนในถ้วยพลาสติด ที่ทั้ง 2 ระบบต้องมีการให้อาหารที่เหมาะสม ดูแลใส่ใจเรื่องน้ำให้มีคุณภาพ และยังมีเรื่องของการวัดขนาดกระดองก่อนแยกเลี้ยงเดี่ยว สามารถรับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook