สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปูม้าเติบโต ปูม้าโกอินเตอร์

ปูม้าสัตว์เศรษฐกิจจากท้องทะเล เป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการเน่าเสียเร็ว กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การจับขึ้นมาจากทะเลจนถึงมือผู้บริโภคจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะส่งผลกระทบต่อรสชาติและกลิ่นของปูอย่างมาก ทำให้เสียอรรถรสในการบริโภคหรืออาจจะเกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพตามไปด้วย ดังนั้น สวก.จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้คณะผู้วิจัยศึกษาอย่างละเอียดถึงกระบวนการดูแลและเก็บรักษาปูม้าหลังจากนำขึ้นมาจากทะเล ตั้งแต่ในเรือประมง มาถึงแพรับซื้อและแหล่งแปรรูปปูม้า และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้คงคุณภาพของปูม้าไว้ รับชมรายละเอียดได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook