สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน ผสมขนไก่

ประเทศไทยเราสามารถผลิตปาล์มน้ำมันได้ปริมาณมาก สิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตก็มีมากตามไปด้วย โดยเฉพาะทะลายเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่รู้ไหมว่าทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันนี้มีแร่ธาตุสูง สวก.จึงได้สนับสนันทุนวิจัยแก่คณะผู้วิจัย ที่ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว นำทะลายเปล่ามาพัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผ่านกระบวนการบดและผสมเข้ากับขนไก่เพื่อทำให้ปุ๋ยที่ได้มีโปรตีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงดินในสวนปาล์มอีกต่อหนึ่ง ทำให้เกิดการนำไป้ประโยชน์มากขึ้น รับชมเนื้อหาได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook