สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิธีการปลูกข้าวสาลีหลังนาปี

หลังฤดูกาลทำนาในพื้นที่เกษตรกรรมทางภาคเหนือของไทยเรา ยังมีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตร อุณหภูมิในพื้นที่เริ่มเย็นสบายและกำลังย่างเข้าสู่หน้าหนาว ทำให้มีสภาพอากาศเอื้อต่อการปลูกธัญพืชเมืองหนาวอย่างข้าวสาลีที่ตลาดในประเทศยังมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้าวสาลีกลายเป็นพืชที่มีศักยภาพทดแทนการทำนาปรังและเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเพราะในรอบหนึ่งฤดูการผลิตต้องการให้น้ำราว 4 ครั้ง อีกทั้งผลผลิตยังมีราคาดี สามารถรับชมแนวทางการเลือกเมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูก การเตรียมดิน ได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook