สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ข้าวสาลี ธัญพืชทางเลือกใหม่ อาหารเพื่อสุขภาพ

บรรดาผู้รักสุขภาพต่างหันมาให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หนึ่งในอาหารที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คือ ข้าวสาลี ธัญพืชเมืองหนาวที่แม้ว่าเราจะสามารถผลิตได้ในประเทศบ้าง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคภายในประเทศ ทำให้ต้องมีการนำเข้าในปริมาณมาก จะดีกว่านี้ไหมหากเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลีให้เกษตรกรไทยเราผลิตข้าวสาลีได้มากขึ้น สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อยกระดับการผลิตธัญพืชชนิดนี้ให้มีผลผลิตมากขึ้น มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกรนอกฤดูนาปี รับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook