สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ส้มโอทับทิมสยาม ปลูกงามดี ไม่มีโรคแคงเคอร์

ส้มโอทับทิมสยามของไทยเราจัดเป็นผลไม้ที่ตลาดโลกให้ความสนใจ เพราะสีของเนื้อผลที่แดงเรื่อราวทับทิมสมชื่อ เนื้อกรอบ ไม่ฉ่ำน้ำจนเกินไป และมีรสหวาน ตอบโจทย์ผู้บริโภค จะดีกว่านี้มากหากเราสามารถควบคุมโรคแคงเคอร์ที่เป็นหนามตำใจของเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลส้ม และเป็นความท้าทายต่อการส่งออกส้มโอทับทิมสยามไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญ เพราะโรคแคงเคอร์มีต้นเหตุมาจากแบคทีเรียที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  ชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook