สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เลี้ยงหอยลาย ขายได้ ส่งออกดี

หอยลาย อาหารทะเลที่เป็นนิยมของผู้บริโภค ยิ่งนิยมมาก ก็ยิ่งถูกจับมาก จนทำให้หอยลายที่มีอยู่ในแหล่งธรรมชาติมีปริมาณน้อยลง ในขณะที่คู่ค้าต่างชาติและผู้บริโภคในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้น จึงเกิดการเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจชนิดนี้ เพื่อเพิ่มจำนวนหอยลายออกสู่ตลาดมากขึ้น สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้ได้เทคนิคการเพาะพันธุ์และอนุบาลหอยลายในโรงเพาะฟักทั้งแบบ ในกระบอก PVC  ในถังไฟเบอร์กลาส และบ่อดิน สามารถเลี้ยงร่วมกับปลานวลจันทร์ รับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook