สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

แปลงผักปลอดภัย ไกลโรคพยาธิ

นับวันจะพบว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากรับประทานผักสดเพิ่มขึ้นเพราะตระหนักในความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกันการปนเปื้อนของสิ่งเจือปนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในผักสด เช่น ปรสิตและสารควบคุมแมลง ยังเป็นปัจจัยที่น่าเป็นห่วง สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยประเด็นดังกล่าว เพื่อหาสาเหตุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนปรสิต ตั้งแต่แหล่งปลูก เช่น ดิน น้ำ ปุ๋ย ตัวเกษตรกร รวมไปถึงกระบวนการขนส่ง และจัดทำต้นแบบแปลงปลูกปลอดภัย ลดความเสี่ยงเรื่องปรสิต จนกระทั่งได้รับการรับรองเป็นผักอินทรีย์และ GAP ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีเหล่านี้แก่ผู้สนใจ ชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook